Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών

 

Σκοποί του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι:

N

Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.

N

Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις.

N

Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες. 

4 Ιουνίου 2018, 17:15

Δηµόσια παρέµβαση για τον Nέο Kανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ΤΕΕ, οδός Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγµα, Αθήνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Email: contact@elipyka.org

© 2018 www.elipyka.org – created by: Pinged_