Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών

 

Σκοποί του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι:

N

Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση/υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.

N

Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις.

N

Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες. 

Το ΕΛΙΠΥΚΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συλλόγων Πυροπροστασίας

(CFPA Europe – Confederation of Fire Protection Associations Europe)

Η CFPA Europe είναι μια ένωση από εθνικές, ανεξάρτητες, αναγνωρισμένες οργανώσεις που ασχολούνται με την πρόληψη και την προστασία των πυρκαγιών. Η Συνομοσπονδία ασχολείται επίσης με την ασφάλεια και την προστασία καθώς και τους φυσικούς κινδύνους.

Η CFPA Europe προωθεί τη βελτίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη και αυτό γίνεται με:

  • ανάπτυξη πρότυπων κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και αφορούν τρεις σημαντικές κατηγορίες: πυροπροστασία, φυσικούς κινδύνους, και την ασφάλεια.
  • εναρμόνιση μαθημάτων κατάρτισης που μπορούν να προσφέρουν τα μέλη στις χώρες τους, και
  • ανταλλαγή πληροφοριών για την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης σε θέματα πυρασφαλείας, ασφάλειας και προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cfpa-e.eu

4 Ιουνίου 2018, 17:15

Δηµόσια παρέµβαση για τον Nέο Kανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας ΤΕΕ, οδός Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγµα, Αθήνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Email: [email protected]

    © 2019 www.elipyka.org – created by: Pinged_