7-8/02/2020

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑVIDEO ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

7-8/02/2020

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑTESTIMONIALS ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο σκοπός του φορέα

Συμβολή στη διαμόρφωση και τήρηση προδιαγραφών και προτύπων

Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.

Υποβολή προτάσεων και θέσεων στις αρμόδιες αρχές

Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων & κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας & μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις & θέσεις.

Διατήρηση σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων

Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητές μας

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής βασική συνιστώσα στις εργασίες του 1ου Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Πυροπροστασία των Κατασκευών του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.). Το...
Περισσότερα →

Επιτροπές

Τεχνική Επιτροπή

Η Επιστημονική-Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΙΠΥΚΑ έχει ως βασικούς στόχους την επιστημονική υποστήριξη των σκοπών & δράσεων…

Επιτροπή επικοινωνίας

Ο ρόλος της Επιτροπής Επικοινωνίας του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι ο σχεδιασμός & η παρακολούθηση της δημόσιας εικόνας του Ινστιτούτου…

Ελεγκτική Επιτροπή

Ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχει την οικονομική κατάσταση του ΕΛΙΠΥΚΑ και να ενημερώνει σχετικά…

Επιτροπή Νέων Μελών

Ο ρόλος της Επιτροπής Νέων Μελών είναι να διαχειρίζεται τις επικοινωνίες με τα νέα μέλη, να προτείνει στο ΔΣ, σύμφωνα με τις…

Μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter μας:

Γίνε Μέλος του ΕΛΙΠΥΚΑ

  • Ενημερώσου για τη πυροπροστασία στην Ελλάδα
  • Διαμόρφωσε ενεργά την αγορά
  • Μοιράσου την εμπειρία σου
  • Πάρε μέρος στις Επιτροπές εργασίας

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2020 www.elipyka.org – created by: Pinged_