Οι δραστηριότητές μας

Εγχειρίδιο του ΕΛΙΠΥΚΑ για τον Κανον. Πυροπροστασίας 41/2018 (2η έκδοση) 

Ο σκοπός του φορέα

Συμβολή στη διαμόρφωση και τήρηση προδιαγραφών και προτύπων

Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.

Υποβολή προτάσεων και θέσεων στις αρμόδιες αρχές

Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων & κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας & μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις & θέσεις.

Διατήρηση σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων

Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

Επιτροπές

Επιτροπή επικοινωνίας

Με κύριο ρόλο την ανάδειξη και προβολή του έργου του ΕΛΙΠΥΚΑ και την παρακολούθηση της δημόσιας εικόνας του…

Επιτροπή Δεοντολογίας

Με αντικείμενο τη προώθηση πνεύματος συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μελών του Ινστιτούτου, όπως επίσης τη θέσπιση Κανόνων…

Επιτροπή Πιστοποίησης

Με αντικείμενο τη δημιουργία πλαισίου εφαρμογής μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης συμμόρφωσης, για δομικά υλικά & εγκαταστάτες/κατασκευαστές…

Επιτροπή Εκπαίδευσης

Για τη δημιουργία και υλοποίηση του εκπαιδευτικού οράματος του ΕΛΙΠΥΚΑ, μέρος του οποίου είναι η συνεχής επιμόρφωση και…

Επιστημονική Επιτροπή

Για την παρακολούθηση και προαγωγή της έρευνας, την προσφορά εμπειρογνωμοσύνης και τη διάθεση των αποτελεσμάτων…

Επιτροπή Μελών

Για την ανάπτυξη, διεύρυνση και υπηρέτηση της Κοινότητας των Μελών του ΕΛΙΠΥΚΑ, όπως επίσης την εξέταση και την με κατάλληλο τρόπο…

Εσωτερικού Ελέγχου

Αποτελεί τον εσωτερικό ελεγκτικό και διαγνωστικό μηχανισμό για τη διατήρηση του ΕΛΙΠΥΚΑ ως ενός «υγιούς οργανισμού», από διοικητική…

Μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ

Γραφτείτε στο newsletter μας:

Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση της συνδρομής σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.
Η εγγραφή σας ήταν επιτυχής.

Γίνε Μέλος του ΕΛΙΠΥΚΑ

  • Ενημερώσου για τη πυροπροστασία στην Ελλάδα
  • Διαμόρφωσε ενεργά την αγορά
  • Μοιράσου την εμπειρία σου
  • Πάρε μέρος στις Επιτροπές εργασίας

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_