7-8/02/2020

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

7-8/02/2020

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο σκοπός του φορέα

Συμβολή στη διαμόρφωση και τήρηση προδιαγραφών και προτύπων

Να προβάλλει για λογαριασμό των μελών του, τις θέσεις τους για τη διαμόρφωση / υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης να μελετά και να προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται/μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές.

Υποβολή προτάσεων και θέσεων στις αρμόδιες αρχές

Να συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων & κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας & μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), υποβάλλοντας για λογαριασμό των μελών συγκεκριμένες προτάσεις & θέσεις.

Διατήρηση σχέσεων μεταξύ εθνικών και διεθνών φορέων

Να προωθήσει και συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων και επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητές μας

Στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019 συμμετέχει το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Οκτωβρίου 2019, στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα, συμεττέχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών. Η...

Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ συμμετέχει στο Building Green Open Space 2019

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών συμμετέχει στο Building Green Open Space 2019, το οποίο διοργανώνεται στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019. Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ, σε συνεργασία με...

Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και πυρασφάλεια

Η σημερινή εξέλιξη προς ενεργειακά αποδοτικότερα και λεγόμενα "πράσινα" κτίρια δημιουργεί περιθώρια για νέα προϊόντα και τεχνικές εφαρμογές. Αυτή η ταχεία εξέλιξη μπορεί να έχει επιπτώσεις...

Επιτροπές

Τεχνική Επιτροπή

Η Επιστημονική-Τεχνική Επιτροπή του ΕΛΙΠΥΚΑ έχει ως βασικούς στόχους την επιστημονική υποστήριξη των σκοπών & δράσεων…

Επιτροπή επικοινωνίας

Ο ρόλος της Επιτροπής Επικοινωνίας του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι ο σχεδιασμός & η παρακολούθηση της δημόσιας εικόνας του Ινστιτούτου…

Ελεγκτική Επιτροπή

Ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχει την οικονομική κατάσταση του ΕΛΙΠΥΚΑ και να ενημερώνει σχετικά…

Επιτροπή Νέων Μελών

Ο ρόλος της Επιτροπής Νέων Μελών είναι να διαχειρίζεται τις επικοινωνίες με τα νέα μέλη, να προτείνει στο ΔΣ, σύμφωνα με τις…

Μέλη του ΕΛΙΠΥΚΑ

Γίνε Μέλος του ΕΛΙΠΥΚΑ

  • Ενημερώσου για τη πυροπροστασία στην Ελλάδα
  • Διαμόρφωσε ενεργά την αγορά
  • Μοιράσου την εμπειρία σου
  • Πάρε μέρος στις Επιτροπές εργασίας

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

© 2019 www.elipyka.org – created by: Pinged_