Εργαστήρια Δοκιμών

Εργαστήρια Δοκιμών

Εργαστηριο: Ετερογενων Μειγματων και Συστηματων Καυσης – Εργαστηριακη Μοναδα Πυρομηχανικης (ΕΜΣΚ-ΕΜΠυρ), Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων, Ε.Μ.Π.

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

1. Δοκιμή αναφλεξιμότητας ΕΝ ISO 11925-2  ΝΑΙ  19/12/2023
2. Δοκιμή μεμονωμένου καιγόμενου αντικειμένου (SBI test) ΕΝ 13823  ΝΑΙ  19/12/2023 
3. Δοκιμή προσδιορισμού ανώτερης θερμογόνου δύναμης EN ISO 1716   ΝΑΙ 19/12/2023 
4. Ταξινόμηση δομικών προϊόντων ως προς την αντίδραση στη φωτιά κατά ΕΝ 13501-1 EN 13501-1   ΝΑΙ 19/12/2023 
Διεύθυνση Πολυτεχνειούπολη ΕΜΠ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πόλη Ζωγράφου – Αθήνα 
Νομός Αττική
Τηλέφωνο 210-7724002 
Email [email protected] 
Ιστοσελίδα http://hmcs.mech.ntua.gr

Σχόλια: Διαπιστευμένο (ΕΣΥΔ 1191) και κοινοποιημένο (Nando 2878) εργαστήριο δοκιμών αντίδρασης στη φωτιά (reaction to fire) σε δομικά προϊόντα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1

Εργαστηριο: Δομικων Υλικων Δημοκριτειου Πανεπιστημιου Θρακης

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

1.

 EFNARC

 OXI

 ———-

2.

 Καμπύλη ISO 834

 OXI

———–

Στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του ΔΠΘ υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας δοκιμών ελέγχου καταλληλότητας στοιχείων παθητικής πυροπροστασίας σκυροδέματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EFNARC καθώς και τις επερχόμενες προδιαγραφές της RILEM

 

Διεύθυνση

 Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων

Πόλη

 Ξάνθη

Νομός

 Ξάνθης

Τηλέφωνο

 25410-79862, 25410-79492

Email

 [email protected]

Ιστοσελίδα

 http://bml.civil.duth.gr/

Υπεύθυνος επικοινωνίας

 Κοσμάς Κ. Σίδερης, Καθηγητής ΔΠΘ

Εργαστήριο: Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών – Εργαστηριακή Μονάδα Δοκιμών Πυρός
ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
1. Fire resistance tests for nonloadbearing elements – Part 1: Walls 1364-1:2015 Παρακαλώ επικοινωνήστε με το εργαστήριο  
2. Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware – Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows EN 1634-1:2014 Παρακαλώ επικοινωνήστε με το εργαστήριο  
Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών
Τ.Κ. 26504 Ρίο, Πάτρα
Πόλη Πάτρα
Νομός Αχαΐας
Τηλέφωνο 2610996516 / 2610996561
Email [email protected] / [email protected]
Ιστοσελίδα http://sml.civil.upatras.gr/en/facilities
Υπεύθυν(ος/η) για επικοινωνία Καθ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου /
Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Παπανικολάου

Εργαστήριο: Ελέγχου Ηλεκτροτεχνικών Προϊόντων MIRTEC (EBETAM A.E.)

ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

1. Βαθμός καταστροφής από την επαφή του μανδύα ή της μόνωσης καλωδίων με φλόγα 1kW (διάδοση φλόγας). ΕΝ 60332-1-2:2004 +Α1:2015 +Α11:2016  NAI  3/10/2023
2.Δοκιμή κινδύνου φωτιάς. Φλόγα 1kW EN 60695-11-2:2017  NAI  3/10/2023
3.Δοκιμή κινδύνου φωτιάς. Φλόγα 50W EN 60695-11-4:2011  OXI  
4. Καλώδια ισχύος, ελέγχου και επικοινωνίας – Καλώδια για γενικές εφαρμογές σε κατασκευαστικές εργασίες που υπόκεινται στις απαιτήσεις της αντίδρασης στη φωτιά ΕΝ 50575:2014+A1:2016  NAI  3/10/2023
5. Ταξινόμηση βάσει στοιχείων που προέρχονται από δοκιμές έκθεσης σε ηλεκτρικά καλώδια. EN 13501-6:2014  NAI  3/10/2023
6. Δοκιμές στα αέρια που εκλύονται κατά την καύση των υλικών. Προσδιορισμός της οξύτητας (με μέτρηση του pH) και της αγωγιμότητας EN 60754-2:2014  NAI  3/10/2023
7. Πυκνότητα εκλυόμενου καπνού από την καύση καλωδίου. EN 61034-1:2005 +A1:2014  NAI  3/10/2023
8. Πυκνότητα εκλυόμενου καπνού από την καύση καλωδίου. EN 61034-2:2005 +A1:2013  NAI  3/10/2023
9. Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος (Glow-wire test) EN 60695-2-10:2013  NAI  3/10/2023
10. Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος σε τελικό προϊόν (Glow-wire test – GWEPT) EN 60695-2-11:2014  NAI  3/10/2023
11. Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος – Δείκτης ευφλεκτότητας (Glow-wire test – GWFI) EN 60695-2-12:2010 +A1:2014  NAI  3/10/2023
12. Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος – Θερμοκρασία ανάφλεξης (Glow-wire test – GWIT) EN 60695-2-13:2010 +A1:2014  NAI  3/10/2023
13. Δοκιμή αντοχής σε επιφανειακά ρεύματα (Tracking test) EN 60112:2003 +A1:2009  NAI  3/10/2023

14. Αντοχή στην θερμότητα  /

Δοκιμή πίεσης σφαίρας

(Ball pressure test)

EN 60695-10-2:2014  NAI  3/10/2023
15.Δοκιμή βελονοειδούς φλόγας (Needle flame test) EN 60695-11-5:2017  OXI  
κ.ο.κ      
Διεύθυνση  Α’ Βιομηχανική Περιοχή, Τ.Θ. 13
Πόλη  38500 Βόλος
Νομός  Μαγνησίας
Τηλέφωνο  210 228 3757
Email  [email protected]
Ιστοσελίδα  www.mirtec.gr
Υπεύθυν(ος/η) για επικοινωνία  Κωνσταντίνος Καρινιωτάκης
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
1. Δοκιμή Αντίδρασης στη Φωτιά – Θερμιδόμετρο Κώνου (Cone Calorimeter) – Ρυθμοί: έκλυσης Θερμότητας, παραγωγής Καπνού, απώλειας Μάζας ISO 5660 ΕΛΗΞΕ 15/11/2013
2. Δοκιμή προσδιορισμού ανώτερης θερμογόνου δύναμης

ISO 1716

ISO 1928

ΟΧΙ  
3. Φασματοσκοπία αερίων προϊόντων καύσης σε Θερμιδόμετρο Κώνου με FTIR

ISO/TS 21397

ISO 19702

ΟΧΙ  
Διεύθυνση Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Τ.Κ. 26504 Ρίο, Πάτρα
Πόλη Ρίο – Πάτρα
Νομός Αχαΐας
Τηλέφωνο 2610-969 435, 2610-969 436
Email [email protected], [email protected]
Ιστοσελίδα https://www.lat.upatras.gr/el/services-el/
Υπεύθυν(ος/η) για επικοινωνία Δρ. Κωνσταντίνος Περράκης

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_