Πρότυπα Δοκιμών

Πρότυπα Δοκιμών

Η πιστοποίηση των υλικών αλλά και των συστημάτων που τοποθετούνται σε ένα κτίριο οφείλουν να ακολουθούν κάποια πρότυπα. Ο Ελληνικός Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ41/2018) αναφέρει αναλυτικά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που πρέπει να τηρούνται. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά όλα τα πρότυπα.

ΓΕΝΙΚΑ
ΕΝ 1363 -1 Δοκιμές Πυραντίστασης, Γενικές προϋποθέσεις
ΕΝ 1363 -2 Εναλλακτικές και επιπρόσθετες διαδικασίες
ΕΝ 1363 -3 Επαλήθευση της επίδοσης του κλιβάνου
ΜΗ-ΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝ 1364-1 Τοίχοι και εξωτερικά συστήματα τοιχοποιίας
ΕΝ 1364-2 Οροφές
ΕΝ 1364-3 Εξωτερικά Υαλοπετάσματα – Πλήρης διάρθρωση
ΕΝ 1364-4 Εξωτερικά Υαλοπετάσματα – Μερική διάρθρωση
ΦΕΡΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝ 1365-1 Τοίχοι
ΕΝ 1365-2 Δάπεδα και οροφές
ΕΝ 1365-3 Δοκοί
ΕΝ 1365-4 Υποστυλώματα
ΕΝ 1365-5 Εξώστες και διάδρομοι
ΕΝ 1365-6 Κλιμακοστάσια
ΔΙΚΤΥΑ
ΕΝ 1366-1 Αγωγοί κλιματισμού
ΕΝ 1366-2 Συστήματα αποκοπής πυρκαγιάς (fire dampers)
ΕΝ 1366-3 Πυροφραγμοί
ΕΝ 1366-4 Πυροφραγμοί γραμμικών αρμών
ΕΝ 1366-5 Αγωγοί και φρεάτια υπηρεσιών
ΕΝ 1366-6 Υπερυψωμένα δάπεδα
ΕΝ 1366-7 Πυροφραγμός ανοιγμάτων συστημάτων μεταφοράς
ΕΝ 1366-8 Αγωγοί απαγωγής καπνού
ΕΝ 1366-9 Αγωγοί απαγωγής καπνού εντός πυροδιαμερίσματος
ΕΝ 1366- 10 Συστήματα αποκοπής καπνού (smoke control dampers)
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΩΝ
ΕΝ 1634-1 Πυράντοχες θύρες και ρολά
ΕΝ 1634-2 Εξοπλισμοί για πυράντοχες θύρες
ΕΝ 1634-3 Θύρες ελέγχου καπνού
ΟΡΟΦΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΩΤΙΑ
ENV 1187 Επίδοση πυρκαγιάς οροφών εκτεθειμένες σε εξωτερική πυρκαγιά
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ENV 13381 -1 Προστασία με μεμβράνη-Οριζόντια
ENV 13381 -2 Προστασία με μεμβράνη-Κάθετη
ENV 13381 -3 Στοιχεία σκυροδέματος
ENV 13381 -4 Χαλύβδινα στοιχεία
ENV 13381 -5 Σύμμεικτα στοιχεία με σκυρόδεμα και χαλύβδινα φύλλα
ENV 13381 -6 Χαλύβδινα κοίλα υποστυλώματα με πλήρωση σκυροδέματος
ENV 13381 -7 Ξύλινα στοιχεία

 

Επίσης, στο Κανονισμό αναφέρονται και τα πρότυπα δοκιμής με τα οποία πρέπει να γίνονται οι δοκιμές για τα υλικά που χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα κτίριο.

Πρότυπο Δοκιμή Χρήση για ταξινόμηση στις Ευρωπαϊκές κλάσεις
ΕΝ ISO 1182 Δοκιμή ακαυστότητας A1, Α2 A1fl,A2Fl
ΕΝ ISO 1716 Δοκιμή προσδιορισμού ανώτερης θερμογόνου δύναμης A1, Α2, Β A2fl
ΕΝ 13823 Δοκιμή μεμονωμένου καιγόμενου αντικειμένου Α2, Β, C, D
ΕΝ ISO 11925-2 Δοκιμή αναφλεξιμότητας Β, C, D, Ε, F BF|j cfl, Dfl, Efl, Ffl
ΕΝ ISO 9239-1 Δοκιμή θερμικής ακτινοβολίας σε δάπεδο A2fl, Bfl, Cfl, Dfl

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_