Εκπαίδευση

Η προβολή και προώθηση θέσεων εφαρμογής προδιαγραφών, η εφαρμογή οιουδήποτε Κανονιστικού Πλαισίου   Πυροπροστασίας των Κατασκευών, όπως επίσης η δημιουργία μιας κουλτούρας πιστοποίησης προϊόντων, δομικών συστημάτων, παραγωγών και εγκαταστατών, δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση, πάνω στα νέα δεδομένα που επιφέρει η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος.

Η εφοδιαστική αλυσίδα από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού έως την παράδοση ενός έργου απαιτεί, εξειδικευμένους μελετητές, συμβούλους, επιβλέποντες με επάρκεια για την αποδοχή ή απόρριψη, υλικών και προϊόντων, βάσει κριτηρίων, εκτιμητές ρίσκου, μηχανισμό ελέγχου και  ελεγκτές  για τη διασφάλιση συμμόρφωσης.

Το ΕΛΙΠΥΚΑ έρχεται ακριβώς να καλύψει το κενό αυτό, με την ανάπτυξη και υλοποίηση προσεκτικά σχεδιασμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Διαβάστε περισσότερα        Κατεβάστε το εγχειρίδιο του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Ανεξαρτησία και Αμεροληψία

Οι φορείς εκπαίδευσης οι οποίοι κάνουν και την πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων, πρέπει να αποδεικνύουν την ανεξαρτησία της εκπαιδευτικής διεργασίας από τη διεργασία πιστοποίησης και την αμεροληψία τους κατά την λήψη της απόφαση πιστοποίησης.

Το ΕΛΙΠΥΚΑ, εφαρμόζοντας απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαφύλαξης της Ανεξαρτησίας και της Αμεροληψίας, επιστέγασμα των οποίων είναι το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

Μάθετε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό όραμα του ΕΛΙΠΥΚΑ έλαβε σάρκα και οστά, με την εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μαθημάτων  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. O Νέος Κύκλος του ανωτέρω προγράμματος έχει ήδη προκηρυχθεί με έναρξη 2 Νοεμβρίου 2022.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κάνοντας κλικ στο κουμπί παρακάτω.

Το Συμβούλιο Πιστοποιήσεων

Στο Συμβούλιο Πιστοποιήσεων συμμετέχουν:

 • Εκπρόσωποι από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Εκπρόσωποι Επαγγελματικών/Επιχειρηματικών  Φορέων, ώστε να μεταφέρεται η εικόνα και η άποψη της αγοράς
 • Θεσμικοί Εκπρόσωποι, ή Εκπρόσωποι Δημοσίων Αρχών
 • Εκπρόσωπος του ΔΣ του ΕΛΙΠΥΚΑ  ή και μέλους αυτού

Η επιλογή των  ανωτέρω προσώπων γίνεται με πολλαπλά κριτήρια, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • Τεχνική και γνωστική επάρκεια
 • Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Επίγνωση της υψηλής ευθύνης
 • Επαγγελματική διάκριση

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποιήσεων του ΕΛΙΠΥΚΑ

(κατά αλφαβητική σειρά επωνύμων)

 • Γκανάκου Έλλη, Χημικός Μηχ. Δ/ντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου (ΕΕΑ)
 • Καναβός Αναστάσιος, Ηλεκτρ. Μηχανικός, Αντιπύραρχος Π.Σ.
 • Κάρμα Σοφία, Δρ.Χημικός ΕΔΙΠ ΕΜΠ, Συνεργάτης ΓΓΧΣΑΠ
 • Μυλωνάκης Γεώργιος, Φυσικός MSc. Γεν. Δ/ντής ΕΛΙΠΥΚΑ
 • Παπαδάκη Καλλιόπη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τμήμα Μελετών Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων της ΔΜΕΑΑ
 • Παπαδάκος Γεώργιος Ν., Δρ Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ, εκπρόσωπος ΤΕΕ
 • Σκάρλα Αθηνά, Αρχ. Μηχανικός, Δ/ντρια της ΔΑΟΚΑ,
  • αναπληρώτρια Παπαδοπούλου Ουρανία Ανθούλα, Πολ. Μηχανικός τμήμα Κανονισμών Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της ΔΑΟΚΑ
 • Τσαρτίνογλου Ευφροσύνη Μαρία, Πολ. Μηχανικός, Τμήμα Κανονισμών Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της ΔΑΟΚΑ
  • αναπληρωτής Γκούντουβας Βασίλης, Μηχ. Μηχανικός, Τμήμα Αδειοδοτήσεων ΔΑΟΚΑ
 • Χάλαρης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Χημείας ΔΙ.ΠΑ.Ε, Ανώτ. Αξιωματικός Π.Σ. ε.α.

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_