Πρόγραμμα 3ου Συνεδρίου
Πυροπροστασίας Κατασκευών
ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 5/4/2024

09:00 – 10:30

Εγγραφές & Χαιρετισμοί

Ενότητα Α – Building Fire Protection I

Συντονιστής: Χ. Χατζηάστρου

10:30 – 10:45

Advancing EU Fire Safety: The KeepEUfiresafe Campaign and Manifesto

Eugenio Quintieri, Managing Director, Fire Safe Europe

10:45 – 11:00

Κατευθυντήριες Γραμμές και Εφόδια προς Νέους Μηχανικούς σε σχέση με την Πυροπροστασία των Κατασκευών

Κυριάκος Κ. Παπαϊωάννου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.

11:00 – 11:15

Εκτίμηση Εκδήλωσης Πυρκαγιάς με γνώμονα τα Κατασκευαστικά Δεδομένα και Δομικά στοιχεία Τυπικής Κατοικίας στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας και Τρόποι Αντιμετώπισης

Μιχαήλ Ε. Σπίγγος,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSC περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και κτηρίων , Τεχνικό γραφείο Σπίγγος Ε. Μιχαήλ & Συνεργάτες

11:15 – 11:30

Έλεγχος, Συμμόρφωση και Αποζημίωση, Πρακτική προσέγγιση.

Παρασκευή Αλευρά, Μηχανικός Διαχείρισης Ρίσκου, FAeroGen Engineering

11:30 – 11:45

Η εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου πυροπροστασίας στην Ελλάδα από την σκοπιά του μελετητή μηχανικού. Συμπεράσματα, επισημάνσεις και προτάσεις βελτίωσης. 

Αναστάσιος Β. Πυργιώτης, Μηχ/γος Μηχανικός, Σύμβουλος Πυροπροστασίας

11:45 – 12:00

Συζήτηση – Q&Α

12:00 – 12:45

Διάλειμμα – καφές

Ενότητα Β – Fire Behaviour of Construction Materials

Συντονιστής: Μ. Χάλαρης

12:45 – 13:00

Αντίδραση καλωδίων στη φωτιά: Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και εφαρμογή του στην Ελλάδα

Μαρία Μυλωνά, Quality Manager, Accordia S.A.

13:00 – 13:15

Δοκιμές πυραντίστασης και η Μονάδα Δοκιμών Πυρός του Πανεπιστημίου Πατρών

Αθανάσιος Τριανταφύλλου, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Αικατερίνη Παπανικολάου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Παναγιώτης Κωτσοβίνος, Πολιτικός Μηχανικός / Πυρομηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών

13:15 – 13:30

Λύσεις πυροπροστασίας φέροντος οργανισμού / Ξηράς δόμησης

Αδαμάντειος Βασιλειάδης, Πολιτικός Μηχανικός, KNAUF Γυψοποιία Α.Β.Ε.Ε.

13:30 – 13:45

Νέα τεχνολογία Ινοπλισμένης Γυψόπλακας για πυροδιαμερίσματα πυραντίστασης έως και ΕΙ 240

Χρήστος Χατζηάστρου, Χημικός, MSc. Χημείας Δομικών Υλικών, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης FIBRAN AE

13:45 – 14:00

Συζήτηση – Q&Α

14:00 – 15:15

Γεύμα

Ενότητα C – Passive and Active Fire Protection Systems

Συντονιστής: Α. Αρναούτη

15:15 – 15:30

Water mist low pressure fire protection systems

Ferdinando Ferrara, Mech Engineer, Regional Team Leader South Europe, Viking EMEA

15:30 – 15:45

High Pressure Water Mist for protection of Laboratories and highly sensitive areas

Joseph Hainzl, Διευθύνων Σύμβουλος της AQUASYS Technik GmbH

15:45 – 16:00

Σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης: Συστήματα Δειγματοληψίας Καπνού – Η σημασία τους στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της φωτιάς

Ιωάννης Μελετιάδης, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, Τεχνικός Διευθυντής Β. Ελλάδας Ζαριφόπουλος Α.Ε.

16:00 – 16:15

Ψηφιακά συστήματα πυροπροστασίας και ανάλυσης επιπτώσεων με Τεχνητη Νοημοσύνη

Αθανασία Αλωνιστιώτη, Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ

16:15 – 16:30

Η συμβολή νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην συντήρηση και την διαχείριση των συστημάτων πυρανίχνευσης

Γρηγόρης Καπάτος, Business Development Manager – Greece & Cyprus, Honeywell | Fire

16:30 – 16:45

Συζήτηση – Q&Α

16:45 – 17:30

Διάλειμμα – καφές

Ενότητα D – Wildland Fires

Συντονιστής: Δ. Κολαΐτης

17:30 – 17:45

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών Εκτάσεων: Εφαρμοστική Προσέγγιση

Αθηνά Σκάρλα, Αρχιτέκτων Μηχ., Προϊσταμένη της ΔΑΟΚΑ / ΥΠΕΝ

17:45 – 18:00

Ανάλυση κινδύνου σε ζώνες δασικών-αστικών περιοχών με χρήση κτιριακών χαρακτηριστικών και στοχαστικών προσομοιώσεων πυρκαγιών για ενίσχυση της πυρ-ανθεκτικότητας

Δημήτριος Μενεμενλής, Επιπυραγός, Πυροσβεστικό Σώμα

18:00 – 18:15

TREEADS: Ολιστικό οικοσύστημα διαχείρισης πυρκαγιών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών καταστροφών: Πυράντοχα υλικά για κτίρια και υποδομές

Κωνσταντίνος Ζαπουνίδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Engineers for business

18:15 – 18:30

Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας διαθέσιμων πυροσβεστικών υλικών στον περιορισμό της διάδοσης της πυρκαγιάς σε μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion)

Μιχαήλ Χάλαρης, Επ. Καθηγητής Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, Αντιστράτηγος ΠΣ(εα)

18:30 – 18:45

Συζήτηση – Q&Α

ΣΑΒΒΑΤΟ – 6/4/2024

09:00 – 10:00

Εγγραφές

Ενότητα Ε – Façade Fires

Συντονιστής: Α. Ζωγράφος

10:00 – 10:15

Fire barriers in large scale fire tests of ETICS systems

László Brassnyó,  Application specialist, Knauf Insulation

10:15 – 10:30

Advancing Fire Safety in Façade Design for High-Rise Buildings in South East Asia

Timothy Soebroto,  Regional director, Meinhardt Façade Technology

10:30 – 10:45

Η ιστορική εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την κατακόρυφη μετάδοση φωτιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο: Σχεδιασμός και προκλήσεις

Δρ. Κωνσταντίνος Χοτζόγλου, Πυρομηχανικός, Efectis UK/Ireland

10:45 – 11:00

Passive and Active Fire Safety in Building Facades According to European Standards

Τζέιμι Καβάζος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Προσόψεων, Cavazos Facades Ltd.

11:00 – 11:15

Curtain Wall Fire Protection – Systems Testing

Ricky Kay, Siderise UK

11:15 – 11:30

Συζήτηση – Q&Α

11:30 – 12:15

Διάλειμμα – καφές

Ενότητα F – Building Fire Protection II

Συντονιστής: Γ. Ηλιάδης

12:15 – 12:30

Αξιολόγηση Κινδύνου και Μεθοδολογία Προγραμματισμού Ελέγχων από το ΠΣ

Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος, Αντιπύραρχος Π. Σ. Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Π.Σ.

12:30 – 12:45

Η Πυροπροστασία των Κατασκευών υπό το Φως του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Γεώργιος Σαρρής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκατατστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ)

12:45 – 13:00

Αποκαπνισμός Ψηλών Κτιρίων με Συστήματα Διαφορικής Πίεσης

Κωνσταντίνος Μπαζίγος MSc , Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Πυρομηχανικός AIFireE, ”EUROSAFE” K. ΜΠΑΖΙΓΟΣ M.Sc

13:00 – 13:15

Smoke free escape routes in high rise buildings

Tomas​​​​ Krchnak, Technik špecialista 

13:15 – 13:30

Fire Protection of Tall Buildings

Russ Timpson, Fire Engineer , Institution of Fire Engineers

13:30 – 13:45

Συζήτηση – Q&Α

13:45 – 15:00

Γεύμα

Ενότητα G – Current State and Future Challenges

Συντονιστής: Γ. Μυλωνάκης

15:00 – 15:15

Πρόγραμμα Εκτιμητών Κινδύνου Φωτιάς

 Βασιλική Καλέμη, Μηχανολόγος Μηχανικός, Fire Safety Consultant

15:15 – 15:30

Ο Ρόλος των Πυρομηχανικών στην Ελλάδα: το Σήμερα και οι Μελλοντικές Προκλήσεις

Δρ. Διονύσιος Κολαΐτης, Τεχνικός Διευθυντής της Εργαστηριακής Μονάδας Πυρομηχανικής ΕΜΠ

15:30 – 15:45

Μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Τυποποίησης με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας

Σκιπίων Αποστολάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΒΕΤΑΜ

15:4516:00

Συζήτηση – Q&Α

16:0016:45

Διάλλειμα – Καφές

Ενότητα H – ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συντονιστής: Δρ. Ι. Κοντούλης

16:45 – 18:00

  • Αθηνά Σκάρλα, Αρχιτέκτων Μηχ., Προϊσταμένη της ΔΑΟΚΑ / ΥΠΕΝ
  • Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος, Αντιπύραρχος Π. Σ. Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Π.Σ.
  • Παναγιώτης Κωτσοβίνος, Πολιτικός Μηχανικός/Πυρομηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Ιωάννης Μελετιάδης, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, Τεχνικός Διευθυντής Β. Ελλάδας Ζαριφόπουλος Α.Ε.
  • Χρήστος Χατζηάστρου, Χημικός, MSc. Χημείας Δομικών Υλικών, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης
  • Russ Timpson, Fire Engineer , Institution of Fire Engineers

Χορηγοί & Συντελεστές:

PLATINUM SPONSORS:

GOLD SPONSORS:

SILVER SPONSORS:

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

SPONSORS:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_