Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών του ΕΛΙΠΥΚΑ θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, από την Παρασκευή 5 Απριλίου έως το Σάββατο 6 Απριλίου 2024. Το Συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει την αιχμή της τεχνολογίας στην πυροπροστασία των κατασκευών.

Τα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Ο σχεδιασμός της πυροπροστασίας κτιρίων
 • Η συμπεριφορά δομικών υλικών έναντι φωτιάς
 • Τα σύγχρονα συστήματα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Νέες τεχνολογίες και νέα προϊόντα – αγορά
 • Οι φωτιές προσόψεων και φωτιές σε ψηλά κτίρια
 • Απαιτήσεις σύνθετων επιδόσεων από τα πυράντοχα συστήματα στην όψη κτιρίων
 • Η ανάγκη ύπαρξης υποχρεωτικής πιστοποίησης κατασκευής και εφαρμογής τελικού πυράντοχου προϊόντος – συστήματος από ανεξάρτητο φορέα
 • Η πυροπροστασία κατασκευών και ακινήτων πλησίον δασικών εκτάσεων (WUI)
 • Η ανάλυση επικινδυνότητας φωτιάς
 • Η ασφαλιστική κάλυψη πυράντοχων συστημάτων στο κτίριο από τον κατασκευαστή τους
 • Product liability-αστική ευθύνη προϊόντος και παραγωγής
 • Συντήρηση και επιθεώρηση εφαρμοσμένων συστημάτων παθητικής πυροπροστασίας
 • Πυροπροστασία και βιωσιμότητα (υπό το φως των EPBD, CPR, ΕΝ 15804/EPD)
 • Παρουσίαση καλών εφαρμογών έργων πυροπροστασίας

Οι συγγραφείς που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες σχετικές με τα θέματα του Συνεδρίου καλούνται να υποβάλουν σύντομη περίληψη. Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν με βάση την πρωτοτυπία, την ποιότητα και τη συνάφεια τους με τη θεματολογία του συνεδρίου.

Επίσημες γλώσσες

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής περίληψης: 22 Δεκεμβρίου 2023

Ειδοποίηση αποδοχής εργασίας: 26 Ιανουαρίου 2024

Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση: [email protected]

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_