Το 3ο Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών του ΕΛΙΠΥΚΑ θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, από την Παρασκευή 5 Απριλίου έως το Σάββατο 6 Απριλίου 2024. Το Συνέδριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει την αιχμή της τεχνολογίας στην πυροπροστασία των κατασκευών.

Τα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Πυροπροστασία κτιρίων και σχεδιασμός πυροπροστασίας
  • Συμπεριφορά δομικών υλικών έναντι φωτιάς
  • Συστήματα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας
  • Φωτιές προσόψεων και φωτιές σε ψηλά κτίρια
  • Πυροπροστασία κατασκευών πλησίον δασικών εκτάσεων (WUI)
  • Ανάλυση επικινδυνότητας φωτιάς και ασφάλιση έναντι φωτιάς
  • Πυροπροστασία και βιωσιμότητα (EPBD, CPR, ΕΝ 15804/EPD)
  • Κανονιστικά θέματα, Δοκιμές φωτιάς και Πιστοποιήσεις δομικών προϊόντων

Οι συγγραφείς που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες σχετικές με τα θέματα του Συνεδρίου καλούνται να υποβάλουν σύντομη περίληψη. Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν με βάση την πρωτοτυπία, την ποιότητα και τη συνάφεια τους με τη θεματολογία του συνεδρίου.

Επίσημες γλώσσες

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Σημαντικές ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής περίληψης: 22 Δεκεμβρίου 2023

Ειδοποίηση αποδοχής εργασίας: 26 Ιανουαρίου 2024

Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση: [email protected]

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2022 www.elipyka.org – created by: Pinged_