Φαρμακεία

Τίτλος
Υ.Α. 74088 Φ.700.8/2017 (ΦΕΚ 165/Β`/26.1.2017) (Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων
1 106 Λήψεις
26/01/2017
Εγκ. Δ.ΥΓ3(β)/ΓΠ.117277/2012 (ΦΕΚ –/2/1.2012) Αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης πυρασφάλειας κατά την έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείου
1 183 Λήψεις
02/01/2012
Αρ. Πρωτ. 44738 Φ.701.2/2011 (ΦΕΚ –/29/9.2011) Παροχή πληροφοριών ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας από τα αρμόδια Γραφεία Πυρασφάλειας σε φαρμακεία
1 159 Λήψεις
29/09/2011
Πυρ.Διατ. 8γ/2007 (ΦΕΚ 276/Β`/2.3.2007) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων
1 17 Λήψεις
02/03/2007
Πυρ.Διατ. 8/1997 (ΦΕΚ 725/Β`/19.8.1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα
1 17 Λήψεις
19/08/1997
Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α`/20.9.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
1 133 Λήψεις
20/09/1991
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
1 22 Λήψεις
17/02/1988

    Υποβολή Σχολίου

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *