Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

Title
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)
1 Αρχείο 113 downloads
23/07/2019
Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018) Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων
1 Αρχείο 134 downloads
07/05/2018
Υ.Α. 33940/7590/1998 (ΦΕΚ 1316/Β`/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)
1 Αρχείο 15 downloads
31/12/1998
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
1 Αρχείο 11 downloads
12/10/1998
Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312/Β`/22.4.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει
1 Αρχείο 19 downloads
22/04/1994
Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β`/30.8.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)
1 Αρχείο 6 downloads
30/08/1993
Διορθ. Σφ. 1991 (ΦΕΚ 513/Δ`/29.7.1991) Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 58185/2474/91, (360/Δ/28-5-91) «περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»
1 Αρχείο 6 downloads
29/07/1991
Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β`/28.5.1991) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)»
1 Αρχείο 30 downloads
28/05/1991
Π.Δ. 531/1989 (ΦΕΚ 223/Α`/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
1 Αρχείο 3 downloads
06/10/1989
Π.Δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168/Α`/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28-3-88)
1 Αρχείο 10 downloads
12/08/1988
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
1 Αρχείο 26 downloads
17/02/1988

Υποβολή Σχολίου

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

one × 5 =


Γραφτείτε στο newsletter μας:

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2020 www.elipyka.org – created by: Pinged_