Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

Title
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)
 1 Αρχείο  55 downloads
23/07/2019 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018) Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων
 1 Αρχείο  77 downloads
07/05/2018 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 33940/7590/1998 (ΦΕΚ 1316/Β`/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)
 1 Αρχείο  12 downloads
31/12/1998 Κατεβάστε το αρχείο
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
 1 Αρχείο  10 downloads
12/10/1998 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312/Β`/22.4.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει
 1 Αρχείο  13 downloads
22/04/1994 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β`/30.8.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)
 1 Αρχείο  5 downloads
30/08/1993 Κατεβάστε το αρχείο
Διορθ. Σφ. 1991 (ΦΕΚ 513/Δ`/29.7.1991) Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 58185/2474/91, (360/Δ/28-5-91) «περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»
 1 Αρχείο  6 downloads
29/07/1991 Κατεβάστε το αρχείο
Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β`/28.5.1991) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)»
 1 Αρχείο  21 downloads
28/05/1991 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 531/1989 (ΦΕΚ 223/Α`/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
 1 Αρχείο  3 downloads
06/10/1989 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168/Α`/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28-3-88)
 1 Αρχείο  9 downloads
12/08/1988 Κατεβάστε το αρχείο
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
 1 Αρχείο  21 downloads
17/02/1988 Κατεβάστε το αρχείο

  Υποβολή Σχολίου

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


  Γραφτείτε στο newsletter μας:

  ΕΛΙΠΥΚΑ

  Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
  Τηλ.: +30 210 300 7554
  Εmail: [email protected]

  μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

      © 2019 www.elipyka.org – created by: Pinged_