Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

Τίτλος
Νέα εγκύκλιος για την εφαρμογή του κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων
1 11 Λήψεις
24/04/2024
Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ Β, 3475, 24/05/2023)
1 0 Λήψη (εις)
29/05/2023
Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων μελετών πυροπροστασίας
1 95 Λήψεις
22/07/2022
Εγχειρίδιο του ΕΛΙΠΥΚΑ για τον Κανον. Πυροπροστασίας 41/2018 (2η έκδοση)
1 6227 Λήψεις
21/05/2021
Ενημερωτικό εγχειρίδιο για τον κανονισμό πυροπροστασίας 41/2018
1 4298 Λήψεις
01/03/2021
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις / NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4710 (περιέχει: Άρθρο 26: Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018)
1 131 Λήψεις
31/07/2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α’/7-5-2018)
1 274 Λήψεις
23/07/2019
Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018) Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων
1 314 Λήψεις
07/05/2018
Υ.Α. 33940/7590/1998 (ΦΕΚ 1316/Β`/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)
1 54 Λήψεις
31/12/1998
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
1 84 Λήψεις
12/10/1998
Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312/Β`/22.4.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει
1 52 Λήψεις
22/04/1994
Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β`/30.8.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/1988 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α)
1 38 Λήψεις
30/08/1993
Διορθ. Σφ. 1991 (ΦΕΚ 513/Δ`/29.7.1991) Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 58185/2474/91, (360/Δ/28-5-91) «περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»
1 38 Λήψεις
29/07/1991
Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β`/28.5.1991) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)»
1 75 Λήψεις
28/05/1991
Π.Δ. 531/1989 (ΦΕΚ 223/Α`/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
1 32 Λήψεις
06/10/1989
Π.Δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168/Α`/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28-3-88)
1 51 Λήψεις
12/08/1988
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
1 81 Λήψεις
17/02/1988

    Υποβολή Σχολίου

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *