Ξενοδοχειακά Καταλύματα

Τίτλος
Υ.Α. 24738Φ.701.2/2017 (ΦΕΚ 2089/Β`/19.6.2017) Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 2/1979 και υπ’ αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων
1 35 Λήψεις
19/06/2017
Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α`/7.12.2016) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
1 23 Λήψεις
07/12/2016
Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α`/30.7.2014) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις
1 23 Λήψεις
30/07/2014
Αρ. Πρωτ. 27117 Φ. 701.2/2012 (ΦΕΚ –/26/6.2012) Δημοσίευση νόμου αναφορικά με τη λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων και τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων
1 15 Λήψεις
26/06/2012
Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α`/10.4.2012) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις
1 12 Λήψεις
10/04/2012
Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α`/1.7.2009) Λειτουργική τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις
1 16 Λήψεις
01/07/2009
Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α`/24.10.2006) Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις
1 12 Λήψεις
24/10/2006
Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α`/20.4.2005) Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης
1 9 Λήψεις
20/04/2005
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
1 10 Λήψεις
12/10/1998
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
1 12 Λήψεις
17/02/1988
Υ.Α. Φ.701.1/2γ/1983 (ΦΕΚ 457/Β`/8.8.1983) Τροποποίηση της 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα»
1 12 Λήψεις
08/08/1983
Πυρ.Διατ. 2β/1982 (ΦΕΚ 623/Β`/25.8.1982) Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα»
1 13 Λήψεις
25/08/1982
Αποφ. 37738/Φ.700.1/2α/1981 (ΦΕΚ 538/Β`/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα»
1 12 Λήψεις
11/09/1981
Πυρ.Διατ. 2/1979 (ΦΕΚ 100/Β`/3.2.1979) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα
1 16 Λήψεις
03/02/1979
Εγκ. Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/1960 (ΦΕΚ –/6/7.1960) Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
1 10 Λήψεις
06/07/1960

    Υποβολή Σχολίου

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *