Πυροσβεστήρες

Τίτλος
Εγκ. 4974/328/Φ.15/2009 (ΦΕΚ –/27/4.2009) Λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων αναγόμωσης πυροσβεστήρων
1 41 Λήψεις
24/04/2009
Υ.Α. 50292/3549/08/2009 (ΦΕΚ 272/Β`/16.2.2009) Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες
1 47 Λήψεις
16/02/2009
Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α`/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις
1 18 Λήψεις
27/11/2006
Αρ. Πρωτ. 9554 Φ. 702.9/2006 (ΦΕΚ –/3/3.2006) Συντήρηση, επανέλεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων
1 46 Λήψεις
03/03/2006
Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β`/1.9.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ. 618/43/2005 (52/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης
1 50 Λήψεις
01/09/2005
Εγκ. 9/2005 (ΦΕΚ –/29/6.2005) Προδιαγραφές, έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων
1 31 Λήψεις
29/06/2005
Υ.Α. Οικ. 10581/1015/2005 (ΦΕΚ 706/Β`/25.5.2005) Σύστημα εποπτείας της αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
1 15 Λήψεις
25/05/2005
Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β`/20.1.2005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης
1 45 Λήψεις
20/01/2005
Αρ. Πρωτ. 58938 Φ.701.2/2003 (ΦΕΚ –/6/11.2003) Κατάργηση του HALON σε μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και φορητούς πυροσβεστήρες
1 25 Λήψεις
06/11/2003
Αρ. Πρωτ. 17191 Φ.701.5/2003 (ΦΕΚ –/21/4.2003) Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων CO2
1 28 Λήψεις
21/04/2003
Υ.Α. 19846/1979 (ΦΕΚ 610/Β`/13.7.1979) Περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων τρικίκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες
1 17 Λήψεις
13/07/1979
Υ.Α. 41150/1972 (ΦΕΚ 804/Β`/12.9.1972) NHS-31 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακος»
1 17 Λήψεις
12/09/1972
Υ.Α. 41151/1972 (ΦΕΚ 804/Β`/12.9.1972) NHS-32 «Προδιαγραφή ελέγχου αντοχής χοάνης πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα εις κρούση»
1 15 Λήψεις
12/09/1972
Υ.Α. 41152/1972 (ΦΕΚ 804/Β`/12.9.1972) NHS-33 «Προδιαγραφή περί δοκιμασίας αγωγιμότητας της γόμωσης πυροσβεστήρων διοξειδίου του ανθρακος»
1 12 Λήψεις
12/09/1972
Υ.Α. 14602/284/1972 (ΦΕΚ 429/Β`/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ NHS 18/1972 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων και δη των Γενικών Οδηγιών εγκαταστάσεων και συντηρήσεως αυτών
1 13 Λήψεις
14/06/1972
Υ.Α. 14603/285/1972 (ΦΕΚ 429/Β`/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ NHS 19/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως
1 13 Λήψεις
14/06/1972
Υ.Α. 14604/286/1972 (ΦΕΚ 429/Β`/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ NHS 20/1971 τοιαύτης επί των φιαλιδίων διοξειδίου του άνθρακος δια φορητούς πυροσβεστήρες
1 13 Λήψεις
14/06/1972
Υ.Α. 25007/517/1972 (ΦΕΚ 429/Β`/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ NHS 21/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων ύδατος
1 13 Λήψεις
14/06/1972
Υ.Α. 13854/1972 (ΦΕΚ 427/Β`/17.3.1972) NHS-49 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων μηχανικού αφρού»
1 21 Λήψεις
17/03/1972
Υ.Α. 22745/314/1971 (ΦΕΚ 264/Β`/8.4.1971) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ NHS 10/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων
1 15 Λήψεις
08/04/1971

    Υποβολή Σχολίου

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *