Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις

Τίτλος
Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β`/22.5.2009) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια»
1 52 Λήψεις
22/05/2009
Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β`/30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες
1 43 Λήψεις
30/01/2006
Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α`/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
1 41 Λήψεις
11/03/2005
Αρ. Πρωτ. 39112 Φ.701.2/1998 (ΦΕΚ –/12/10.1998) Κωδικοποίηση ερμηνευτικών – διευκρινιστικών διαταγών επί εφαρμογής του π.δ. 71/1988
1 16 Λήψεις
12/10/1998
Υ.Α. Δ3/Α/14413/1998 (ΦΕΚ 875/Β`/19.8.1998) Συμπλήρωση της απόφασης με αριθ. Δ3/Α/5286/1997 (236/Β) «κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 mbar», της Υπουργού Ανάπτυξης
1 7 Λήψεις
19/08/1998
Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β`/12.7.1995) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών
1 48 Λήψεις
12/07/1995
Κ.Υ.Α 263/1991 (ΦΕΚ 22/Β`/28.1.1991) Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών κατά το άρθ. 3
1 19 Λήψεις
28/01/1991
Υ.Α. οικ. 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β`/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών
1 23 Λήψεις
22/04/1988
Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α`/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. Προσοχή: Τα κεφάλαια Α και Γ έχουν καταργηθεί με το Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80/Α`/7.5.2018)
1 9 Λήψεις
17/02/1988
Υ.Α. 3021/19/6/1986 (ΦΕΚ 847/Β`/4.12.1986) Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα
1 14 Λήψεις
19/06/1986
Υ.Α. 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/Β`/30.3.1978) Περί εφαρμοστέων μέτρων Πυροπροστασίας Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων
1 9 Λήψεις
30/03/1978
Υ.Α. 17483/281/1978 (ΦΕΚ 269/Β`/28.3.1978) Περί κατατάξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς
1 12 Λήψεις
28/03/1978
Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170/Α`/6.7.1976) Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών
1 10 Λήψεις
06/07/1976

    Υποβολή Σχολίου

    Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *