Η σημερινή εξέλιξη προς ενεργειακά αποδοτικότερα και λεγόμενα “πράσινα” κτίρια δημιουργεί περιθώρια για νέα προϊόντα και τεχνικές εφαρμογές. Αυτή η ταχεία εξέλιξη μπορεί να έχει επιπτώσεις στην πυρασφάλεια. Μέσω μιας σειράς ερευνητικών προγραμμάτων, το RISE έχει ως στόχο να ρίξει φως σε αυτό το θέμα.

Εστίαση στην κατανάλωση ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει μια αυξανόμενη ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί στον νορβηγικό κτηριακό κώδικα (TEK10 και TEK17) καθώς και στο νορβηγικό πρότυπο NS 3700 “Κριτήρια για παθητικά σπίτια και κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας”. Επίσης, η συνολική πολιτική φιλοδοξία είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια και σπίτια.

Κατά τη σύγκριση των παλαιών οικοδομικών κωδίκων (πριν από το έτος 1997) με τις νέες κατασκευές παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφορά στις απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση ενέργειας και απαιτήσεις σχετικά με τη διευκόλυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατά την κατασκευή παθητικών κατοικιών και κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, τα κριτήρια είναι ακόμη πιο αυστηρά.

Νέα προϊόντα και τεχνικές λύσεις

Λόγω των πολιτικών στόχων και των απαιτήσεων στον κτηριακό κώδικα γίνεται όλο και μεγαλύτερη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου, αντλιών θερμότητας, συστημάτων εξαερισμού, ηλιακών συλλεκτών κλπ. Εκτός από τις τεχνικές συσκευές, χρησιμοποιείται περισσότερη μόνωση και τα κτίρια είναι πιο αεροστεγή. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί μια ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις και υλικά. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός κτιρίου επηρεάζουν επίσης την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Όλες αυτές οι πτυχές θα επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό το σχεδιασμό, την κατασκευή και την τελική χρήση των κτιρίων. Μια νέα και «μη παραδοσιακή» λύση ή ένα νέο προϊόν κατανάλωσης ενέργειας δεν θα επηρεάσει μόνο την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου, αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλες περιοχές του κτιρίου. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει κίνδυνο λόγω της αλλαγής των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

Οι θεμελιώδεις αλλαγές δημιουργούν προκλήσεις πυρασφάλειας

Νέα και εναλλακτικά προϊόντα για την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων έχουν οδηγήσει σε σχετικά γρήγορη ανάπτυξη από παραδοσιακά υλικά και λύσεις. Επομένως, διαπιστώσαμε την ανάγκη προσδιορισμού των συνεπειών που μπορεί να έχει η ανάπτυξη όσον αφορά την πυρασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.firesafetysearch.com/voice-is-choice-for-emergency-response/

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_