Με εξαιρετική επιτυχία, από πλευράς ενδιαφέροντος αλλά και προσέλευσης μηχανικών, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του ΕΛΙΠΥΚΑ «Κανονισμοί & μέτρα πυροπροστασίας κατασκευών: Ελληνική – διεθνής προοπτική & οι επιπτώσεις στα κτίρια του μέλλοντος».

Η ημερίδα οργανώθηκε, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, από τη SHAPE Business Events και το περιοδικό Building Green, στο πλαίσιο της έκθεσης ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2019.

Η εκδήλωση συντονίσθηκε από το Δρα Γιώργο Ηλιάδη, μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΠΥΚΑ και χωρίσθηκε σε 2 ενότητες ομιλιών, ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ A: Ο Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας και οι επιπτώσεις στον Τομέα των Κατασκευών

1. Παρουσίαση του ΕΛΙΠΥΚΑ και Εισαγωγή στο Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ 41/2018), Δρ Ιωάννης Κοντούλης, Πρόεδρος ΕΛΙΠΥΚΑ. Αναφορά στα πλέον σημαντικά και χρηστικά (για μηχανικούς και επαγγελματίες) θέματα του Κανονισμού με παρουσίαση των επιπτώσεων στη χρήση και τη νομιμότητα των κτιρίων.

2. Ελλείψεις και Αναγκαίες Βελτιώσεις του ΝΚΠ (ΠΔ 41/2018) – Ενσωμάτωση διευκρινιστικών Εγκυκλίων – Προτάσεις και Δράσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ προς την κατεύθυνση αυτή, Γιώργος Μυλωνάκης, Φυσικός (M.Sc), Γεν. Διευθυντής ΕΛΙΠΥΚΑ. Έγινε αναφορά στη σημαντικότητα του Νέου Κανονισμού, των ελλείψεων του Κανονισμού και στις ενέργειες που μέχρι τώρα έχει προβεί το ΕΛΙΠΥΚΑ για την αποκατάστασή τους.

3. Θέματα Κατηγοριοποίησης Αντίστασης στη Φωτιά και Διαδικασίες Αποδοχής, Βιργίλιος Μαρωνίδης, Πολιτικός Μηχ, ΤΕ, ILI-CON, Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή ΕΛΙΠΥΚΑ. Έγινε αναφορά στη Δομική / Παθητική Πυροπροστασία, καθώς επίσης και στην κατηγοριοποίηση, τα πρότυπα και τα κριτήρια αποδοχής πυράντοχων θυρών, παραθύρων, διαχωριστικών, υαλοπινάκων και συναφών κατασκευών.

4. Ανασκόπηση Διεθνών Κανονισμών και Πρακτικών σχετικά με την Πυροπροστασία Κατασκευών, Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Δοκιμές, Εργαστήρια Δρ Διονύσιος Κολαΐτης, ΕΜΠ, Μέλος ΔΣ ΕΛΙΠΥΚΑ. Έγινε επισκόπηση του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Κανονιστικού Πλαισίου, και συνοπτική αναφορά για τις κύριες δοκιμές και δραστηριότητες του εργαστηρίου Πυρομηχανικής του ΕΜΠ.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:Κατασκευαστικές Λύσεις Πυραντίστασης για το Κτιριακό Κέλυφος, Υλικά – Θέματα Πιστοποίησης  και Σήμανσης

5. Κατασκευαστικές Λύσεις στον τομέα των προσόψεων – Πιστοποιήσεις, Αθανασία Βαρελά, Αρχιτέκτων Μηχανικός Πωλήσεων ELVAL COLOUR. Παρουσιάσθηκαν κατασκευαστικές λύσεις και παραδείγματα προσόψεων και επενδύσεων με βάση το αλουμίνιο και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις τους ως προς την πυροπροστασία.

6. Κατασκευαστικές Λύσεις στον τομέα των Μονώσεων – Πιστοποιήσεις, Δρ Στέλλα Χαδιαράκου, R&D FIBRAN AE. Παρουσιάσθηκαν κατασκευαστικές λύσεις και παραδείγματα μονωτικών υλικών με πιστοποιήσεις ως προς την πυροπροστασία.

7. Γενικά Θέματα Πιστοποιήσεων, Συστημάτων, Κατασκευής και Εφαρμογής, Γεώργιος Μυλωνάκης. Παρουσιάσθηκαν οι αναγκαίες πιστοποιήσεις σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας από τη μελέτη ως την κατασκευή και παράδοση έργων υπό το αίτημα της πυροπροστασίας.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_