Διαβάστε για το νέο νόμο 4710 που τροποποιεί το ΠΔ41/18 ως προς το σημείο των επικινδύνων χώρων και τα ΠΔ41/18 – ΠΔ455/76 ως προς τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας»: Oι θέσεις στάθμευσης με φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θεωρούνται πλέον επικίνδυνοι χώροι. Επίσης μικρή τροποποίηση στα ενεργητικά μέτρα στα ΠΔ41/18 και ΠΔ455/76 (πχ απαίτηση πυροσβεστήρων διοξειδίου άνθρακα).

Νόμοι & Κανονισμοί

Μέσα από τη σελίδα του ΕΛΙΠΥΚΑ, Νόμοι και Κανονισμοί, μπορείτε να ενημερώνεστε διεξοδικά για κανονισμούς, νομοθεσίες, διατάξεις κ.ά. Δείτε περισσότερα

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_