Το ΕΛΙΠΥΚΑ διοργανώνει webinar με θέμα “Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας στις Τουριστικές Μονάδες”, στις 8 Ιουνίου 2021, από τις 5-7μ.μ.

Λίγα λόγια για το Webinar

Η πυροπροστασία των τουριστικών μονάδων, της βαριάς αυτής βιομηχανίας της χώρας μας, αποτελεί θέμα εξαιρετικά σύνθετο για τους μηχανικούς.

Στη διάρκεια του webinar  θα μιλήσουν μηχανικοί με εμπειρία σε μελέτες και ελέγχους πυροπροστασίας τουριστικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η συμμετοχή του Ιταλού εκπροσώπου στη CFPA, κυρίου Guido Zaccarelli o οποίος θα παρουσιάσει την Κατευθυντήρια Οδηγία της CFPA για την πυροπροστασία εγκαταστάσεων μικρής διαμονής (Airbnb) αλλά και γενικότερα για το τι ισχύει στη γειτονική χώρα για την πυροπροστασία των τουριστικών εγκαταστάσεων. Θα δοθεί πολύς χρόνος για συζήτηση, για ερωτήσεις, απαντήσεις και ανταλλαγή εμπειριών, σε τρόπο ώστε το webinar  να δώσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία σε όλους μας.

Σκοπός του Webinar

Με την ημερίδα αυτή το ΕΛΙΠΥΚΑ θα επιχειρήσει να αναδείξει προβλήματα, στρεβλώσεις αλλά και καλές πρακτικές μέσα από κατάλληλες παρουσιάσεις αλλά κυρίως μέσα από συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες, σε τρόπο ώστε μηχανικοί, ιδιοκτήτες αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να διευκολυνθεί η δουλειά της επόμενης μέρας.

Ειδικά, για τους ιδιοκτήτες των τουριστικών μονάδων η ενημέρωση και η επένδυση στην ουσιαστική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας μπορεί να αποτελέσει επιχειρησιακή διάκριση και παράθυρο καλών και αποδοτικών συνεργασιών.

Η συμμετοχή στο webinar είναι δωρεάν. Πρέπει όμως να κάνετε εγγραφή με τη βοήθεια της συνημμένης φόρμας.

Μετά τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας, θα σας σταλεί ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στο webinar.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_