Πυροπροστασία προσόψεων (μέρος β’),
Τετάρτη 18 Οκτωβρίου, 17:00-18:15

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) διοργανώνει το β’ μέρος του webinar με τίτλο «Πυροπροστασία προσόψεων» την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, 17:00-18:15, ώρα Ελλάδος. Το webinar είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή! 

Πρόγραμμα:

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ (β’ μέρος)
Καλωσόρισμα – Εισαγωγή  Γιώργος Μυλωνάκης, Γεν. Δ/ντής ΕΛΙΠΥΚΑ 5′
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ)  Δρ. Γιάννης Κοντούλης, Πρόεδρος ΕΛΙΠΥΚΑ 5′
Πυροπροστασία στεγών: Ευαίσθητα σημεία των κατασκευών

Δρ. Γιάννης Κοντούλης, Πρόεδρος ΕΛΙΠΥΚΑ
Δείτε την παρουσίαση

15′
Παθητική πυροπροστασία σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης επαφής (ETICS) Τάσος Αργύρης, Μηχανολόγος Μηχανικός
Δείτε την παρουσίαση
15′
Πυράντοχα υαλωτά συστήματα για εσωτερική χρήση. Σχεδιασμός, παραγωγή, τοποθέτηση, πιστοποίηση Βιργίλιος Μαρωνίδης, Πολτικός Μηχανικός
Δείτε την παρουσίαση
15′
Δοκιμές φωτιάς μεγάλης κλίμακας για προσόψεις Δρ. Διονύσιος Κολαΐτης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός
Δείτε την παρουσίαση
15′
Ερωτήσεις   10′

Ομιλητές:

Γιώργος Μυλωνάκης

Γιώργος Μυλωνάκης

Γεν. Δ/ντής ΕΛΙΠΥΚΑ

Δρ. Γιάννης Κοντούλης

Δρ. Γιάννης Κοντούλης

Πρόεδρος ΕΛΙΠΥΚΑ

Τάσος Αργύρης

Τάσος Αργύρης

Μηχανολόγος Μηχανικός

Βιργίλιος Μαρωνίδης

Βιργίλιος Μαρωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Δρ. Διονύσιος Κολαΐτης

Δρ. Διονύσιος Κολαΐτης

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_