Στις 29 Νοεμβρίου 2021 εκδόθηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 13/2021 με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020» (ΦΕΚ B΄ 5519/29.11.2021).

Η εν λόγω ΠΔ αφορά στη διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, η οποία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το σχετικό άρθρο 13 περί κυρώσεων σε περίπτωση υποβολής ψευδούς ΥΔ του Ν.1599, για την οποία προβλέπεται ενημέρωση του Αρμόδιου Εισαγγελέα από την Πυροσβεστική.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πυροσβεστική διάταξη 19/2020 (δείτε ΕΔΩ) δημιουργούν μια κουλτούρα ελέγχου, συμπληρώνοντας το σχετικό κενό του ΠΔ 41/2018, ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πολλές φορές και σε πολλά επίπεδα από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_