Μέσα σε 2 και πλέον έτη από το 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών, έχουν συμβεί αρκετά και έχουν προκύψει σημαντικές εμπειρίες από την ερμηνεία και εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων ΠΔ 41/2018. Το  2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΙΠΥΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, έχει σχεδιασθεί να τις αναδείξει, προς όφελος των ενδιαφερομένων.

Η ανάγκη επικαιροποίησης και διεύρυνσής του Κανονισμού πυροπροστασίας Κτιρίων είναι πλέον αρκετά ώριμη.

Προς ποια κατεύθυνση; Τι σχεδιασμός υπάρχει για τα ξενοδοχεία; Τι γίνεται με την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, τη σήμανση CE, τις Δηλώσεις Επιδόσεων, αναφορικά με ένα πλήθος δομικών προϊόντων, όπως καλώδια, σωληνώσεις, αεραγωγοί, καπναγωγοί, πόρτες, διαχωριστικά και διάφορα σχετικά εξαρτήματα, διατάξεις; Τι εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με τις προσόψεις και τις δοκιμές φωτιάς μεγάλης κλίμακας;

Έχουν διατυπωθεί ερωτήματα και προς το ΕΛΙΠΥΚΑ, από μάχιμους μηχανικούς στην προσπάθειά τους να παράσχουν τεκμηριωμένες λύσεις σε μελέτες και στην εφαρμογή αυτών σε έργα, που τους ανατίθενται.

Είναι εντός του σχεδιασμού του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ για το 2ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών, να υπάρξουν παρουσιάσεις με τις οποίες θα δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Πόσο έχει προχωρήσει η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου;

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού βάζουν τώρα πιο επιτακτικά από ποτέ και στο βαθμό του εξαιρετικά επείγοντος την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης για την εκτίμηση του κινδύνου και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις περιοχές μίξης δασών και οικισμών.

Ποιες απαντήσεις και ποια μέτρα έχουν ληφθεί σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο;

Η εφοδιαστική αλυσίδα χρειάζεται να επανασυγκροτηθεί σε νέα βάση. Νέοι κρίκοι απαιτούνται να προστεθούν με υλικά, προϊόντα και δομικά συστήματα που έχουν υποστεί δοκιμές και φέρουν πιστοποιήσεις. Είναι από μόνες τους οι δοκιμές και οι πιστοποιήσεις αρκετές να διασφαλίσουν συμμόρφωση;

Πώς απαντούν στο αίτημα αυτό, οι επιχειρήσεις και πώς τα Ελληνικά Εργαστήρια Δοκιμών; Το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να έχει την κατά περίπτωση απαραίτητη ικανότητα και γνώση; Τι μέριμνα υπάρχει γι’ αυτό;

Τι έχει δείξει η εμπειρία της εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Δομικών Προϊόντων CPR 305/211, ιδιαίτερα σε έργα του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»; Πώς οι μηχανικοί θα αποκτήσουν τη γνωστική επάρκεια και την ικανότητα ανάπτυξης αποτελεσματικών μελετών

Σε ποιο βαθμό η «ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου» εμπεριέχει την παράμετρο της πυροπροστασίας;

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν ευαισθητοποιηθεί στα θέματα Πυροπροστασίας των Κατασκευών. Σχεδιάζονται παρεμβάσεις. Εξειδικευμένα Υπηρεσιακά Στελέχη έχουν προσκληθεί αρμοδίως στο Συνέδριο για μια ζωντανή και δημιουργική επικοινωνία. Αποτελεί για το ΕΛΙΠΥΚΑ υψηλό στόχο η αμφίδρομη αυτή επικοινωνία και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους να είναι εκεί και να μοιρασθούν δημιουργικά τον προβληματισμό τους.

Αυτά είναι μερικά μόνον από τα θέματα και τα προβλήματα που θα συζητηθούν και για τα οποία έχει ληφθεί μέριμνα, από την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, να συμμετάσχουν ομιλητές με παρουσιάσεις σχετικές από τις οποίες θα προκύψει προστιθέμενη αξία για τους συνέδρους.

Κατεβάστε την πρόσκληση εργασιών/παρουσιάσεων και δείτε τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, πατώντας ΕΔΩ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_