Από τη Δευτέρα 20/12/2021, η διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων και πιστοποιητικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος «e-Άδειες», σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, και την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 (ΦΕΚ B’ 4874/21.10.2021).

Προκειμένου οι Μηχανικοί να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική παρουσίαση-webinar, μέσω της εφαρμογής zoom, την Τετάρτη 22/12/2021, ώρα 10:00. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο: https://tee-gr.zoom.us/j/94144170324. Μετά τη λήξη της, η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη προς όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πατήστε: https://web.tee.gr/e-adeies/anakoinoseis/

Παρακολουθήστε σχετικές παρουσιάσεις του ΠΣ Σώματος:

https://www.youtube.com/watch?v=aJEqdJa7LbU&t=9016s

https://www.youtube.com/watch?v=qRMl90qM648&t=183s

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_