Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 20 & 21 Μαΐου 2022. Στις ερωτήσεις απαντά ο Βασίλης Κουτσομάρκος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Σκωτία. Η παρουσίαση του κ. Κουτσομάρκου είχε τίτλο “Εμπειρίες και μαθήματα από υπάρχοντα συστήματα ταξινόμησης κτιρίων”.

Πώς θα βλέπατε την κατηγοριοποίηση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε πυροπροστασία , εξαιτίας των διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων που διαχρονικά κατασκευάστηκαν;Η άποψη μου είναι πως μία τέτοια ανάλυση και κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη, κυρίως για τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων. Οι διαφορές στις προδιαγραφές ασφάλειας ανάμεσα σε κτίρια που κατασκευάστηκαν με διαφορετικούς ισχύοντες κανονισμούς, ανάλογα το έτος κατασκευής τους, είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα και συζητήσεις στον τομέα της πυροπροστασίας, αλλά και των μηχανικών γενικότερα. Οι νέοι κανονισμοί δεν ισχύουν αναδρομικά, καθώς θα ήταν πρακτικά αδύνατο να φέρουμε όλα τα υπάρχοντα κτίρια στο επίπεδο των νέων κτιρίων, οπότε είναι λογικό ένα νέο κτίριο να έχει διαφορετικά επίπεδα προστασίας από ένα παλαιότερο κτίριο. Εάν όμως το παλαιότερο κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, τότε είναι σχεδιασμένο με έναν τρόπο που ήταν αποδεκτός για την εποχή που κατασκευάστηκε, και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δεν παρατηρούνται καταστροφικές πυρκαγιές σε ξενοδοχειακές μονάδες συχνά (ή παλαιότερα κτίρια γενικότερα).

Ένα εργαλείο ταξινόμησης κτιρίων θα μπορούσε να προσφέρει μία σχετική ποσοτικοποίηση των διαφορών στις διατάξεις ασφάλειας, και με βάση τις πληροφορίες αυτές να παρθούν αποφάσεις από τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων για το εάν θα είχε νόημα να γίνουν αλλαγές ή επεμβάσεις, είτε στη δομή του κτιρίου ή στον τρόπο με τον οποίο αυτό διαχειρίζεται. Οι αποφάσεις για τα αποδεκτά επίπεδα προστασίας της ζωής είναι ένα ρυθμιστικό ζήτημα που αποφασίζεται από κρατικούς φορείς, οπότε (κατά την άποψη μου) θα ήταν εκτός του πεδίου εφαρμογής ενός εθελοντικού συστήματος ταξινόμησης. Παρόλαυτα, αναλύσεις για ζητήματα προστασίας της περιουσίας (property protection) και διασφάλισης των εμπορικών δραστηριοτήτων (business continuity) θα μπορούσαν να βασιστούν σε ένα σύστημα ταξινόμησης, και να προσφέρουν πληθώρα πληροφοριών στους διαχειριστές, ιδιοκτήτες, επενδυτές, και ασφαλιστές των εγκατάσεων αυτών, με μεγάλο όφελος για τα επίπεδα πυροπροστασίας του κτιρίου. Είναι φυσικά προαπαιτούμενο, οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_