Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 20 & 21 Μαΐου 2022. Στις ερωτήσεις απαντά ο Φώτιος Σακκελιάδης, Μηχανικός διαβρώσεων, Επιθεωρητής βαφών και επικαλύψεων FROSIO LEVEL III. Η παρουσίαση του κ. Σακκελιάδη είχε τίτλο “Εφαρμογή συστημάτων διογκουμένης βαφής παθητικής πυροπροστασίας”.

Πώς μπορεί να ελεγχθεί ότι ο εργολάβος τήρησε τις προδιαγραφές της διογκούμενης βαφής;

Κυρίως από διαπιστευμένο φορέα (3rd.party,π.χ. SWISS, Lloyds κ.λ.π.)σε συνεργασία με πιστοποιημένο επιθεωρητή της κατασκευάστριας εταιρείας. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι το υλικό να έχει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Στα μονοώροφα βιομηχ. κτίρια με μεταλλικό φορέα, υπάρχει απαίτηση για πυροβαφή στις τεγίδες ή πυροβάφονται μόνο τα ζυγώματα και τα υποστηλώματα;    

 Κυρίως προβάφονται τα στοιχεία που ορίζουν τη στατικότατα του κτιρίου, καθώς και τα ψαλίδια οροφής.  Όλη η διαδικασία πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τον μηχανικό και τον μελετητή του κτιρίου οι οποίοι γνωρίζουν σαφώς καλύτερα ποια στοιχεία θα επηρεαστούν στατικά από μια πιθανή πυρκαγιά.

Ποιες είναι οι πιστοποιήσεις που χρειάζεται να έχουν οι εφαρμοστές πυράντοχων βαφών για να θεωρούνται αξιόπιστοι  

Η αξιοπιστία μιας εταιρείας εφαρμογής πυράντοχων βαφών ορίζεται από την εκπαίδευση που θα περάσουν εξειδικευμένοι τεχνικοί και μηχανικοί της εν λόγω εταιρείας τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέσω της εφαρμογής και τον έλεγχο της διαδικασίας βαφής. Μετά την όλη εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική)και αν θεωρηθεί επιτυχής τότε τόσο η εταιρεία όσο και οι εφαρμοστές αποκτούν πιστοποιητικό εφαρμογής.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_