7-8/02/2020

ιδρυμα Ευγενιδου

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗREGISTER NOW

7-8/02/2020

ιδρυμα Ευγενιδου

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ίδρυμα Ευγενίδου | Λεωφ. Συγγρού 387, Τ.Κ. 175 64 – Παλαιό Φάληρο, Αθήνα

Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών

Το συνέδριο αποτελεί την πιο δυναμική συνάντηση στον ευρύτερο χώρο της Πυροπροστασίας των κτιρίων και των κατασκευών, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της δικτύωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Με μια ματιά

Στο μοναδικό, για τα ελληνικά δεδομένα και σημαντικό 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών, που διοργανώνει το ΕΛΙΠΥΚΑ, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε εξαίρετους Έλληνες και ξένους ομιλητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν άκρως ενδιαφέροντα τεχνικά και επιστημονικά θέματα, με τα οποία θα εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για την πυροπροστασία των κατασκευών και την προστασία, μέσω αυτών, της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

Θα φωτισθούν οι σημαντικές πτυχές του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας, θα παρουσιασθούν προτάσεις για τη βελτίωση / συμπλήρωσή του, όπως τα κενά αναφορικά με τα ψηλά κτίρια και οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων, σε συνθήκες φωτιάς. Θα επιχειρηθεί, επίσης, αλλαγή της οπτικής αλλά και της εν γένει κουλτούρας περί Σύγχρονων Πυρασφαλών Κατασκευών, με την παρουσίαση των σχετικών με την πυροπροστασία προτύπων, δοκιμών και πιστοποιήσεων, με παραδείγματα βέλτιστων αλλά και κακών πρακτικών. Τέλος θα πραγματοποιηθούν ανοικτές συζητήσεις και θα τεθούν ερωτήσεις, τόσο στη διάρκεια των συνόδων του Συνεδρίου όσο και εντός των Roundtables.

Γιατί να συμμετέχετε

Το 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών αποτελεί για εσάς μια μοναδική ευκαιρία για να ενημερωθείτε για το νέο τεχνικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, που δημιουργεί η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα.

· Δείτε, ακούστε και μοιρασθείτε σκέψεις και απόψεις, εμπλουτίζοντας το γνωσιακό σας υπόβαθρο και κερδίζοντας από τις εμπειρίες των άλλων. 

· Δικτυωθείτε με τα μέλη της κοινότητας των ειδικών και των εν γένει εμπλεκόμενων στο πεδίο της Πυροπροστασίας των κτιρίων, διαμορφώνοντας αποτελεσματικότερα τη δραστηριότητά σας.

· Αποκτήσετε γνώσεις για τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τη Σήμανση CE, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα Ειδικά Πρότυπα άλλων χωρών, τις πιστοποιήσεις και τις δοκιμές, σχετικά με την Πυροπροστασία των Κατασκευών.

· Φύγετε πλουσιότεροι αποκτώντας το “state of the art” της τεχνολογίας των υλικών, των προϊόντων και των κατασκευών, αποκτώντας προκεχωρημένη θέση έναντι των ανταγωνιστών σας.

Ομιλητές:

Ματθαίος Βλαχάκης

Ματθαίος Βλαχάκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, Διευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Adrian Brown

Adrian Brown

Πιστοποιημένος Πυρομηχανικός

Diane Daems

Diane Daems

Χημικός PhD, του τομέα βιώσιμης παραγωγής υλικών

Άγγελος Ζωγράφος

Άγγελος Ζωγράφος

Πολιτικός Μηχανικός M Sc., ΕΜΠ, Mελέτες Προσόψεων, Elval Colour

Ηλίας Κουφοπάνος

Ηλίας Κουφοπάνος

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Δρ. Πάνος Κωτσοβίνος

Δρ. Πάνος Κωτσοβίνος

Ανώτερος Πυρομηχανικός της Arup Ηνωμένο Βασίλειο

Γιώργος Μάνος

Γιώργος Μάνος

Πολιτικός Μηχανικός M Sc., ΕΜΠ, Μηχανικός Πιστοποιήσεων, Elval Colour

Χρύσανθος Μαραβέας

Χρύσανθος Μαραβέας

Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. Manchester University

Mathieu Meur

Mathieu Meur

Γενικός Διευθυντής της DP Façade

Γεώργιος Μπούστρας

Γεώργιος Μπούστρας

Δρ. Χημικός Μηχανικός, Καθ. Εκτίμησης Κινδύνου, Ευρωπαϊκό Παν. Κύπρου

Amaya Osacar

Amaya Osacar

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, μέλος WG της Επιτροπής CEN CT 127, σε θέματα Πυρομηχανικής

Κυριάκος Παπαϊωάννου

Κυριάκος Παπαϊωάννου

Δρ. Πολιτικός μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Πολ. Μηχανικών Α.Π.Θ.

Θεματολογία Συνεδρίου:

Θέσεις & προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ

Ενημερωθείτε για τις απόψεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το Κανονιστικό πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα και για προτάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας

Κανονιστικό Πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα

Η κωδικοποίηση-ενσωμάτωση διευκρινιστικών εγκυκλίων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στον κανονισμό και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής-εργαλείου παραγωγής ορθών μελετών και πρακτικών

Ερεύνα και Ανάπτυξη

Ελληνικά Εργαστήρια: Ανασκόπηση ερευνών για τη φωτιά, η σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς, οι δυνατότητες πρόσβασης ελληνικών επιχειρήσεων και τα πιθανά οφέλη από τη συνεργασία με αυτά

Ασφάλιση κτιρίων

Ενημερωθείτε για την ανάλυση κινδύνου και την ασφάλιση έναντι φωτιάς σε κτίρια, τις διεκδικήσεις αποζημιώσεων από θύματα μη συμμορφούμενων ιδιοκτητών ή παρόχων χώρων. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας (σύνταξης συμβάσεων, ρητρών, αποζημιώσεων κλπ)

Πιστοποιητικά πυροπροστασίας - επαγγελματικών χώρων

Ακούστε προτάσεις για την ενσωμάτωση απαιτήσεων πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε συμβάσεις μισθώσεων επαγγελματικών χώρων, χώρων εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού

Πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια

Πληροφορηθείτε για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων σε συνθήκες φωτιάς. Δοκιμές μεγάλης κλίμακας και πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια: Ποια η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα

Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο

Ανασκόπηση του Κανονιστικού Πλαισίου Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Καλές πρακτικές και συστάσεις από τη CFPA-e

Case studies & Επιστημονικά άρθρα

Ακούστε αναλύσεις συμβάντων και των αιτιών που τα προκάλεσαν, με παραδείγματα όπως ο Πύργος Grenfell, η Παναγία των Παρισίων κ.ά

Αστικοί χώροι και Περιβάλλον

Περιοχές μείξης δασών και οικισμών WUI (Wildland Urban Interface) – Πρόοδος εργασιών ανάπτυξης σχετικής οδηγίας

Η σημαντικότητα της Εκπαίδευσης

Θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της Εκπαίδευσης και οι απαιτήσεις για τη δημιουργία Εξειδικευμένων Στελεχών και Τεχνητών Εφαρμογών για την παραγωγή μελετών, την επίβλεψη, τους επιμέρους ελέγχους και την κατασκευή έργων

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες καριέρας στους τομείς των μελετών, ελέγχων και εφαρμογών λύσεων στο αντικείμενο της Πυροπροστασίας Κατασκευών

Πιστοποίηση προϊόντων

Πληροφορηθείτε για τα πρότυπα Δοκιμών και Πιστοποιήσεων αναφορικά με την “Αντίδραση στη Φωτιά” και “Αντίσταση στη Φωτιά”, υλικών, προϊόντων και κατασκευών και πώς αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κουλτούρας της επιλογής πιστοποιημένων προϊόντων, κατασκευών και επιχειρήσεων

Θεματολογία Συνεδρίου:

Θέσεις & προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ

Ενημερωθείτε για τις απόψεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το Κανονιστικό πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα και για προτάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας. Σχολιάστε και καταθέστε τις δικές σας απόψεις, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων επί των ερωτήσεων των ομιλιών.

Κανονιστικό Πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα

Η κωδικοποίηση-ενσωμάτωση διευκρινιστικών εγκυκλίων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στον κανονισμό και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής-εργαλείου παραγωγής ορθών μελετών και πρακτικών

Ερεύνα και Ανάπτυξη

Ελληνικά Εργαστήρια: Ανασκόπηση ερευνών για τη φωτιά, η σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς, οι δυνατότητες πρόσβασης Ελληνικών Επιχειρήσεων και τα πιθανά οφέλη από τη συνεργασία με αυτά

Ασφάλιση κτιρίων

Ενημερωθείτε για την ανάλυση κινδύνου και την ασφάλιση έναντι φωτιάς σε κτίρια, τις διεκδικήσεις αποζημιώσεων από θύματα μη συμμορφούμενων ιδιοκτητών ή παρόχων χώρων. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας (σύνταξης συμβάσεων, ρητρών, αποζημιώσεων κλπ)

Πιστοποιητικά πυροπροστασίας - επαγγελματικών χώρων

Ακούστε προτάσεις για την ενσωμάτωση απαιτήσεων πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε συμβάσεις μισθώσεων επαγγελματικών χώρων, χώρων εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού.

Πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια

Πληροφορηθείτε για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων σε συνθήκες φωτιάς. Δοκιμές μεγάλης Κλίμακας και πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια: Ποια η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα

Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο

Ανασκόπηση του Κανονιστικού Πλαισίου Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Καλές πρακτικές και συστάσεις από τη CFPA-e

Πιστοποίηση προϊόντων

Πληροφορηθείτε για τα πρότυπα Δοκιμών και Πιστοποιήσεων αναφορικά με την “Αντίδραση στη Φωτιά” και “Αντίσταση στη Φωτιά”, υλικών, προϊόντων και κατασκευών και πώς αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κουλτούρας της επιλογής πιστοποιημένων προϊόντων, κατασκευών και επιχειρήσεων

Αστικοί χώροι και Περιβάλλον

Περιοχές μείξης δασών και οικισμών WUI (Wildland Urban Interface) – Πρόοδος εργασιών ανάπτυξης σχετικής οδηγίας

Case studies & Επιστημονικά άρθρα

Ακούστε αναλύσεις συμβάντων και των αιτίων που τα προκάλεσαν με παραδείγματα όπως ο Πύργος Grenfell, η Παναγία των Παρισίων κ.ά

Η σημαντικότητα της Εκπαίδευσης

Θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της Εκπαίδευσης και οι απαιτήσεις για τη δημιουργία Εξειδικευμένων Στελεχών και Τεχνιτών Εφαρμογών για την παραγωγή μελετών, την επίβλεψη, τους επιμέρους ελέγχους και την κατασκευή έργων

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας στους Τομείς των Μελετών, Ελέγχων και Εφαρμογών Λύσεων στο αντικείμενο της Πυροπροστασίας Κατασκευών

Πρόγραμμα Συνεδρίου:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 7/2/2020

10:00 – 11:30
Εγγραφές
11:30 – 12:00
Χαιρετισμοί

Ενότητα Α - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Συντονιστής: Γ. Μυλωνάκης
12:00 – 12:15

Το κανονιστικό πλαίσιο για την πυροπροστασία των κτιρίων στην Ελλάδα και προτάσεις για τη βελτίωση / επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας

Δρ. Γιάννης Κοντούλης
Πρόεδρος ΕΛΙΠΥΚΑ

12:15 – 12:30
Ο νέος Ελληνικός Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων: Ιστορική Ανασκόπηση και Μελλοντικές Προκλήσεις

Δρ. Κυριάκος Παπαϊωάννου
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

12:30 – 12:45
Συστήματα αεριζόμενων προσόψεων: μια συστηματική προσέγγιση για την πυροπροστασία, την ενεργειακή απόδοση και την καινοτομία

Άγγελος Ζωγράφος – Γιώργος Μάνος,
Elval Colour

12:45 – 13:00
Η Περίπτωση του Grenfell Tower

Adrian Brown,
Πιστοποιημένος Πυρομηχανικός

13:00 – 13:25
Συζήτηση

13:25 – 14:15

Γεύμα

Ενότητα Β - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Συντονιστής: Γ. Ηλιάδης
14:15 – 14:30
Η νέα τεχνική οδηγία πυροπροστασίας κατασκευών αρωγός για ασφαλέστερα κτίρια

Ματθαίος Βλαχάκης
Δ/ντης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

14:30 – 14:45
Απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις για την Πυροπροστασία των Κατασκευών στην Ελλάδα: Καιρός για αλλαγή προσέγγισης

Καθ. Γιώργος Μπούστρας
European University Cyprus

14:45 – 15:00
Ενεργητική Πυροπροστασία: Μέθοδοι Ανίχνευσης Πυρκαγιάς και Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναγγελίας Συμβάντων

Άρης Ζαχαρίας
Τεχν. Δ/ντής, Ζαριφόπουλος ΑΕ

15:00 – 15:15
Προβλήματα και προκλήσεις που δημιουργούνται στα Βιομηχανικά Κτίρια με την εφαρμογή του ΠΔ 41/2018 – Προτάσεις προς την Πολιτεία

Ηλίας Κουφοπάνος
Δ/νων Σύμβουλος Ergosteel ΑΕ

15:15 – 15:40
Συζήτηση
15:40 – 16:00

Διάλειμμα – καφές

Ενότητα C - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Συντονιστής: Δ. Κολαΐτης
16:00 – 16:15
Ανασκόπηση του Κανονιστικού Πλαισίου στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες

Δρ. Diane Daems
Fire & Building code manager, Huntsman Europe

16:15 – 16:30
Ο ρόλος του Πυρομηχανικού στο Ηνωμένο Βασίλειο: Κανονιστικό Πλαίσιο, Σχεδιασμός με βάση τις επιδόσεις και την Καινοτομία

Δρ. Παναγιώτης Κωτσοβίνος
Ανώτερος Πυρομηχανικός, Arup, UK

16:30 – 16:45
Η Ιταλική προσέγγιση σχετικά με την πυροπροστασία και τoυς αντίστοιχους τεχνικούς κώδικες

Δρ. Guido Zaccarelli
FSE Italia, CFPA-e

16:45 – 17:00
Ασφάλιση Περιουσίας και Πυροπροστασία

Παναγιώτης Μεγαλοοικονόμου
Senior Risk Engineer, ΑΧΑ Insurance

17:00 – 17:25
Συζήτηση
18:00 – 20:00

Κοκτέιλ Υποδοχής

ΣΑΒΒΑΤΟ - 8/2/2020

9:30 – 10:00
Εγγραφές

Ενότητα D - ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Συντονιστής: Σ. Χαδιαράκου
10:00 – 10:15
Πυροπροστασία – Τρέχοντα θέματα και μελλοντικές τάσεις

Δρ. Κωνσταντίνος Μπελιβάνης
Επικεφαλής Μηχανικός, Jensen Hughes, USA

10:15 – 10:30

Πυροπροστασία Κατασκευών και Αρχιτεκτονικό design: Προβλήματα, ασυμβατότητες, συμβιβασμοί, δημιουργικότητα

Δρ. Amaya Osacar
Διευθύντρια Πυροπροστασίας, Knauf Insulation

10:30 – 10:45
Ο ρόλος του Πυρομηχανικού στο σχεδιασμό κτιρίων

Δρ. Κλέλια Πέτρου
European University Cyprus

10:45 – 11:00

Κριτήρια και παράμετροι για το σχεδιασμό προσόψεων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας

Mathieu Meur
Διευθυντής, DP Architects Group

11:00 – 11:25
Συζήτηση
11:25 – 11:50

Διάλειμμα – καφές

Ενότητα E - ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Συντονιστής: Μ. Χάλαρης
11:50 – 12:05
Εργαστήρια δοκιμών φωτιάς στην Ελλάδα: Προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις

Δρ. Διονύσιος Κολαΐτης
Τεχν. Δ/ντης Εργαστηριακής Μονάδας Πυρομηχανικής, ΕΜΠ

12:05 – 12:20

Πιστοποιήσεις και σήμανση CE πυράντοχων θυρών, παραθύρων και διαχωριστικών κατά EN 16034

Δρ. Γιώργος Ηλιάδης
Ili-Con P.C.

12:20 – 12:35
Πιστοποίηση πυραντοχής τυποποιημένων φερόντων δομικών στοιχείων / συστημάτων με τους Ευρωκώδικες

Δρ. Χρύσανθος Μαραβέας
Χ. Μαραβέας & Συνεργάτες

12:35 – 12:50
“Ψηλά Κτίρια”: Αξιολόγηση της συμπεριφοράς προσόψεων. Τα επόμενα βήματα στoν οδικό χάρτη των προσόψεων
Will Macdonald
Regional Director, AECOM, UK
12:50 – 13:15
Συζήτηση
13:15 – 14:05

Γεύμα

Ενότητα F - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Συντονιστής: Γ. Κοντούλης
14:05 – 14:20
Υφιστάμενα κτίρια: check list 15 σημείων τεχνικού ελέγχου συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας

Δρ. Στέλλα Χαδιαράκου
Fibran ΑΕ

14:20 – 14:35
Περιοχές μείξης δασών και οικισμών: ανάλυση και χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Προληπτικές ενέργειες – Προτάσεις – Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δρ. Μιχάλης Χάλαρης
Αξιωματικός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

14:20 – 14:35

2 πρότυπα αξιολόγησης του ΕΛΙΠΥΚΑ συνδέοντα την εποπτεία της αγοράς, με τους ελέγχους, τις μελέτες και την εκπαίδευση Μηχανικών

Γιώργος Μυλωνάκης
Γεν. Διευθυντής ΕΛΙΠΥΚΑ

14:50 – 15:15
Συζήτηση
15:15 – 15:45

Διάλειμμα – καφές

Ενότητα G - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συντονιστής: Γ. Μυλωνάκης
15:45 – 16:30
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ηλιάδης Γ., Ζωγράφος Άγ., Κολαΐτης Δ., Χαδιαράκου Σ., Χάλαρης Μ.

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου:

Δρ. Διονύσιος Κολαΐτης

ΕΔΙΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δρ. Αικατερίνη Παπανικολάου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Μιχαήλ Χάλαρης

Καθηγητής, Πυροσβεστική Ακαδημία

Πάρτε μέρος:

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στο 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Κάντε κλικ στο κουμπί ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που βρίσκεται παρακάτω.

Σε ποιους απευθύνεται:

To συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ακινήτων και των υποδομών στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι κλάδοι:

 • Ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών
 • Βιομηχανίες δομικών συστημάτων
 • Εταιρείες συστημάτων πυρασφάλειας
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Εταιρείες Μονώσεων
 • Εργαστήρια ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
 • Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος με επιστημονική επάρκεια
 • Μηχανικοί με εξειδίκευση στον τομέα της πυροπροστασίας

Χορηγοί & Συντελεστές:

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Πώς θα έρθω;

 • Λεωφ. Συγγρού 387, Τ.Κ. 175 64 – Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
 • Λεωφορεία: 550: Στάση Ευγενίδειο, 550: Στάση Ωνάσειο, Β2: Στάση Ευγενίδειο, Β2: Στάση Ωνάσειο, Α2: Στάση Ιάσονος, Α2: Στάση Ιάσονος, 126: Στάση Τράπεζα, 229: Στάση Ωνάσειο, 229: Στάση Ιάσονος
 • Τρόλεϊ: 10 (Χαλάνδρι – Τζιτζιφιές): Στάση Χρυσάκη, 10 (Τζιτζιφιές – Χαλάνδρι): Στάση Χρυσάκη

Γραφτείτε στο newsletter μας:

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2019 www.elipyka.org – created by: Pinged_