7-8/02/2020

ιδρυμα Ευγενιδου

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗREGISTER NOW

7-8/02/2020

ιδρυμα Ευγενιδου

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ίδρυμα Ευγενίδου | Λεωφ. Συγγρού 387, Τ.Κ. 175 64 – Παλαιό Φάληρο, Αθήνα

Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών

Το συνέδριο αποτελεί την πιο δυναμική συνάντηση στον ευρύτερο χώρο της Πυροπροστασίας των κτιρίων και των κατασκευών, με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της δικτύωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Με μια ματιά

Στο μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα και σημαντικό αυτό συνέδριο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε εξαίρετους Έλληνες και ξένους ομιλητές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν άκρως ενδιαφέροντα Τεχνικά και Επιστημονικά θέματα, με τα οποία, θα εμπλουτισθούν οι γνώσεις σας για την Πυροπροστασία των Κατασκευών και την προστασία, μέσω αυτών, της Ανθρώπινης Ζωής της Περιουσίας.

Θα φωτισθούν οι σημαντικές πτυχές του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας, θα παρουσιασθούν προτάσεις για τη βελτίωση / συμπλήρωσή του, όπως, για παράδειγμα, τα κενά αναφορικά με τα «ψηλά κτίρια» και οι δοκιμές μεγάλης κλίμακας για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων σε συνθήκες φωτιάς. Θα επιχειρηθεί, επίσης, αλλαγή της οπτικής αλλά και της εν γένει κουλτούρας περί των Σύγχρονων Πυρασφαλών Κατασκευών, με την παρουσίαση των σχετικών με την Πυροπροστασία Προτύπων, δοκιμών και πιστοποιήσεων, με παραδείγματα βέλτιστων (αλλά και κακών) Πρακτικών και ανοικτές συζητήσεις, ερωτήσεις τόσο στη διάρκεια των συνόδων του Συνεδρίου όσον και εντός των Roundtables.

Γιατί να συμμετέχετε

Ενημερωθείτε για το νέο Τεχνικό, Επιστημονικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον, που δημιουργεί η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση , γενικότερα.

Δείτε, ακούστε και μοιρασθείτε σκέψεις & απόψεις εμπλουτίζοντας το γνωσιακό σας υπόβαθρο και κερδίστε από τις εμπειρίες των άλλων, πράγματα που αποκτώνται μεν από την προσωπική δραστηριότητα και μελέτη, αλλά σε πολύ περισσότερο χρόνο.

Δικτυωθείτε με τα μέλη της Κοινότητας των Ειδικών και των εν γένει εμπλεκομένων στο πεδίο της Πυροπροστασίας των κτιρίων διαμορφώνοντας αποτελεσματικότερα τη δραστηριότητά σας

Αποκτήσετε γνώσεις για τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τη Σήμανση CE, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τα Ειδικά Πρότυπα άλλων χωρών, τις πιστοποιήσεις, τις δοκιμές, σχετικά με την Πυροπροστασία των Κατασκευών
Φύγετε πλουσιότερες και πλουσιότεροι παίρνοντας μαζί σας το “state of the art” της τεχνολογίας των υλικών, των προϊόντων και των κατασκευών, αποκτώντας προκεχωρημένη θέση έναντι των ανταγωνιστών σας.

Θεματολογία Συνεδρίου:

Θέσεις & προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ

Ενημερωθείτε για τις απόψεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το Κανονιστικό πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα και για προτάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας.

Κανονιστικό Πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα

Η κωδικοποίηση-ενσωμάτωση διευκρινιστικών εγκυκλίων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στον κανονισμό και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής-εργαλείου παραγωγής ορθών μελετών και πρακτικών

Ερεύνα και Ανάπτυξη

Ελληνικά Εργαστήρια: Ανασκόπηση ερευνών για τη φωτιά, η σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς, οι δυνατότητες πρόσβασης Ελληνικών Επιχειρήσεων και τα πιθανά οφέλη από τη συνεργασία με αυτά

Ασφάλιση κτιρίων

Ενημερωθείτε για την ανάλυση κινδύνου και την ασφάλιση έναντι φωτιάς σε κτίρια, τις διεκδικήσεις αποζημιώσεων από θύματα μη συμμορφούμενων ιδιοκτητών ή παρόχων χώρων. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας (σύνταξης συμβάσεων, ρητρών, αποζημιώσεων κλπ)

Πιστοποιητικά πυροπροστασίας - επαγγελματικών χώρων

Ακούστε προτάσεις για την ενσωμάτωση απαιτήσεων πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε συμβάσεις μισθώσεων επαγγελματικών χώρων, χώρων εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού.

Πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια

Πληροφορηθείτε για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων σε συνθήκες φωτιάς. Δοκιμές μεγάλης Κλίμακας και πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια: Ποια η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα

Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο

Ανασκόπηση του Κανονιστικού Πλαισίου Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Καλές πρακτικές και συστάσεις από τη CFPA-e

Case studies & Επιστημονικά άρθρα

Ακούστε αναλύσεις συμβάντων και των αιτίων που τα προκάλεσαν με παραδείγματα όπως ο Πύργος Grenfell, η Παναγία των Παρισίων κ.ά

Αστικοί χώροι και Περιβάλλον

Περιοχές μείξης δασών και οικισμών WUI (Wildland Urban Interface) – Πρόοδος εργασιών ανάπτυξης σχετικής οδηγίας

Η σημαντικότητα της Εκπαίδευσης

Θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της Εκπαίδευσης και οι απαιτήσεις για τη δημιουργία Εξειδικευμένων Στελεχών και Τεχνιτών Εφαρμογών για την παραγωγή μελετών, την επίβλεψη, τους επιμέρους ελέγχους και την κατασκευή έργων

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας στους Τομείς των Μελετών, Ελέγχων και Εφαρμογών Λύσεων στο αντικείμενο της Πυροπροστασίας Κατασκευών

Πιστοποίηση προϊόντων

Πληροφορηθείτε για τα πρότυπα Δοκιμών και Πιστοποιήσεων αναφορικά με την “Αντίδραση στη Φωτιά” και “Αντίσταση στη Φωτιά”, υλικών, προϊόντων και κατασκευών και πώς αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κουλτούρας της επιλογής πιστοποιημένων προϊόντων, κατασκευών και επιχειρήσεων

Θεματολογία Συνεδρίου:

Θέσεις & προτάσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ

Ενημερωθείτε για τις απόψεις του ΕΛΙΠΥΚΑ για το Κανονιστικό πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα και για προτάσεις βελτίωσης και συμπλήρωσης του Νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας. Σχολιάστε και καταθέστε τις δικές σας απόψεις, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων επί των ερωτήσεων των ομιλιών.

Κανονιστικό Πλαίσιο Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ελλάδα

Η κωδικοποίηση-ενσωμάτωση διευκρινιστικών εγκυκλίων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στον κανονισμό και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής-εργαλείου παραγωγής ορθών μελετών και πρακτικών

Ερεύνα και Ανάπτυξη

Ελληνικά Εργαστήρια: Ανασκόπηση ερευνών για τη φωτιά, η σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς, οι δυνατότητες πρόσβασης Ελληνικών Επιχειρήσεων και τα πιθανά οφέλη από τη συνεργασία με αυτά

Ασφάλιση κτιρίων

Ενημερωθείτε για την ανάλυση κινδύνου και την ασφάλιση έναντι φωτιάς σε κτίρια, τις διεκδικήσεις αποζημιώσεων από θύματα μη συμμορφούμενων ιδιοκτητών ή παρόχων χώρων. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας (σύνταξης συμβάσεων, ρητρών, αποζημιώσεων κλπ)

Πιστοποιητικά πυροπροστασίας - επαγγελματικών χώρων

Ακούστε προτάσεις για την ενσωμάτωση απαιτήσεων πιστοποιητικών πυροπροστασίας σε συμβάσεις μισθώσεων επαγγελματικών χώρων, χώρων εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού.

Πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια

Πληροφορηθείτε για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς συστημάτων προσόψεων σε συνθήκες φωτιάς. Δοκιμές μεγάλης Κλίμακας και πρότυπο δοκιμής για τα ψηλά κτίρια: Ποια η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα

Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο

Ανασκόπηση του Κανονιστικού Πλαισίου Πυροπροστασίας Κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Καλές πρακτικές και συστάσεις από τη CFPA-e

Πιστοποίηση προϊόντων

Πληροφορηθείτε για τα πρότυπα Δοκιμών και Πιστοποιήσεων αναφορικά με την “Αντίδραση στη Φωτιά” και “Αντίσταση στη Φωτιά”, υλικών, προϊόντων και κατασκευών και πώς αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κουλτούρας της επιλογής πιστοποιημένων προϊόντων, κατασκευών και επιχειρήσεων

Αστικοί χώροι και Περιβάλλον

Περιοχές μείξης δασών και οικισμών WUI (Wildland Urban Interface) – Πρόοδος εργασιών ανάπτυξης σχετικής οδηγίας

Case studies & Επιστημονικά άρθρα

Ακούστε αναλύσεις συμβάντων και των αιτίων που τα προκάλεσαν με παραδείγματα όπως ο Πύργος Grenfell, η Παναγία των Παρισίων κ.ά

Η σημαντικότητα της Εκπαίδευσης

Θα αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της Εκπαίδευσης και οι απαιτήσεις για τη δημιουργία Εξειδικευμένων Στελεχών και Τεχνιτών Εφαρμογών για την παραγωγή μελετών, την επίβλεψη, τους επιμέρους ελέγχους και την κατασκευή έργων

Ευκαιρίες Καριέρας

Ευκαιρίες Καριέρας στους Τομείς των Μελετών, Ελέγχων και Εφαρμογών Λύσεων στο αντικείμενο της Πυροπροστασίας Κατασκευών

Σε ποιους απευθύνεται:

To συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων και των υποδομών στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι κλάδοι:

 • Ελληνικές και διεθνείς βιομηχανίες δομικών υλικών
 • Βιομηχανίες δομικών συστημάτων
 • Εταιρείες συστημάτων πυρασφάλειας
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Εταιρείες Μονώσεων
 • Εργαστήρια ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
 • Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος με επιστημονική επάρκεια
 • Μηχανικοί με εξειδίκευση στον τομέα της πυροπροστασίας

Πρόγραμμα Συνεδρίου:

Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν άκρως ενδιαφέροντα Τεχνικά και Επιστημονικά θέματα για την Πυροπροστασία των Κατασκευών και την προστασία, μέσω αυτών, της Ανθρώπινης Ζωής. Το πρόγραμμα του 1ου Συνεδρίου Πυροπροστασίας Κατασκευών θα ανακοινωθεί προσεχώς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πάρτε μέρος:

Για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στο 1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Κάντε κλικ στο κουμπί ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που βρίσκεται παρακάτω.

Χορηγοί & Συντελεστές:

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΧΟΡΗΓΟΙ:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Πώς θα έρθω;

 • Λεωφ. Συγγρού 387, Τ.Κ. 175 64 – Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
 • Λεωφορεία: 550: Στάση Ευγενίδειο, 550: Στάση Ωνάσειο, Β2: Στάση Ευγενίδειο, Β2: Στάση Ωνάσειο, Α2: Στάση Ιάσονος, Α2: Στάση Ιάσονος, 126: Στάση Τράπεζα, 229: Στάση Ωνάσειο, 229: Στάση Ιάσονος
 • Τρόλεϊ: 10 (Χαλάνδρι – Τζιτζιφιές): Στάση Χρυσάκη, 10 (Τζιτζιφιές – Χαλάνδρι): Στάση Χρυσάκη

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2019 www.elipyka.org – created by: Pinged_