Τα έθνη μοιράζονται την ευθύνη να διατηρούν ιστορικά κτίρια, δηλαδή κτίρια αρχιτεκτονικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος ή σημασίας. Μαζί ανταγωνιζόμαστε τις καταστροφές του χρόνου, τις φυσικές καταστροφές και άλλους κινδύνους που τελικά καταστρέφουν τα κτίρια. Οι βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές μπορούν να διαμοιραστούν για την καταπολέμηση ενός κοινού εχθρού

Οι άνθρωποι γνωρίζουν τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και έχουν επιτύχει σημαντικά στη διαφύλαξή της. Έχουν γίνει πολλές μελέτες για τις πυρκαγιές, ειδικά στα πιο σημαντικά κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς και έχουν γραφτεί πολλές κατευθυντήριες γραμμές. Υπάρχουν νέες τεχνικές επιλογές για την πυροπροστασία, αλλά υπάρχουν και νέοι κίνδυνοι. Επομένως, πρέπει να ελέγχουμε συνεχώς την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε επαρκώς αυτά τα υλικά-ίχνη της ιστορίας της ανθρωπότητας.

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για ιδιοκτήτες, διευθυντές, επιστάτες και άλλους υπεύθυνους για την ασφάλεια των ιστορικών κτιρίων. Παρέχει γνώση για απλές, βασικές, χαμηλού κόστους δράσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν για την προστασία του ιστορικού κτιρίου από τη φωτιά. Η βοήθεια και η συνεργασία επαγγελματιών – υπηρεσιών διάσωσης, συμβούλων, εταιρειών ασφάλειας κλπ. είναι απαραίτητη για την αύξηση του επιπέδου πυρασφάλειας σε ιστορικά κτίρια.

Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτής της κατευθυντήριας γραμμής έχουν συνταχθεί από τη Σλοβενική Ένωση Πυροπροστασίας βάσει πολλών εγγράφων και μελετών, ιδίως σχετικά με τα αποτελέσματα του COST (Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας) Δράση C17: Κτιριακή κληρονομιά: Ιστορικά κτίρια. Η ομάδα εργασίας 4 αυτού του προγράμματος εργάστηκε σε στρατηγικές διαχείρισης περιουσίας και έδωσε άριστες οδηγίες πρακτικής.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή Κατευθυντήριων Γραμμών και έχει εγκριθεί από όλες τις ενώσεις πυροπροστασίας στην CFPA Ε. Όταν οι κατευθυντήριες γραμμές και οι εθνικές απαιτήσεις συγκρούονται, πρέπει να ισχύουν οι εθνικές απαιτήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό πυρασφάλειας ΕΔΩ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_