Στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΠΥΚΑ, που διεξήχθη την 24η Νοεμβρίου 2019, εγκρίθηκε ομόφωνα η είσοδος 5 νέων εταιριών μελών το κύρος και η αναγνωρισιμότητα των οποίων αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, στην ήδη υπάρχουσα, όπως επίσης ισχύ στις προσπάθειες Δημόσιας Παρέμβασης του ΕΛΙΠΥΚΑ, στον Τομέα της Πυροπροστασίας των Κατασκευών στη χώρα μας.

Οι 5 Νέα Εταιρίες Μέλη είναι (αλφαβητικά):

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕ, εταιρία καθιερωμένη ως σημείο αναφοράς στη μόνωση από το 1974, με δραστηριότητα στην εμπορία θερμομονωτικών και στεγανωτικών υλικών, όπως επίσης και υλικών Πυροπροστασίας.

ΕΛΒΙΑΛ ΑΕ, εταιρεία διέλασης, ανάπτυξης και παραγωγής προηγμένων συστημάτων αλουμινίου για αρχιτεκτονική και βιομηχανική χρήση, δραστηριοποιούμενη στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, εταιρεία που ασχολείται με την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων, στον τομέα της πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων, όπως επίσης με την προμήθεια συστημάτων κατάσβεσης με αέρια υπό πίεση και χημικές ουσίες.

ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ,  η οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο 41 ακινήτων, κυρίως στην Ελλάδα και δευτερευόντως στη Βουλγαρία, που περιλαμβάνουν εμπορικά κέντρα, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία κλπ. συνολικής επιφάνειας άνω των 400.000 τ.μ

FISCHER ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, η Ελληνική θυγατρική του ομίλου Fischer η οποία ασχολείται με υλικά παθητικής  πυροπροστασίας, στον τομέα της πυροπροστασίας, με πυράντοχες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και με σωληνώσεις πυρόσβεσης.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_