Αποφ. 58474 Φ. 700.1, Πυρ. Διατ. 12α/2008  (ΦΕΚ 2266/Β`/5.11.2008) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 12/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 545/Β) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων»

  • Έκδοση
  • Κατεβάστε το αρχείο 34
  • Μέγεθος αρχείου 340.00 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 05/11/2008
  • Τελευταία ενημέρωση 28/02/2019

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_