Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/1996  (ΦΕΚ 155/Β`/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών

  • Έκδοση
  • Κατεβάστε το αρχείο 36
  • Μέγεθος αρχείου 217.00 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 13/03/1996
  • Τελευταία ενημέρωση 28/02/2019

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_