ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ  80 Α’/7-5-2018)

  • Έκδοση
  • Κατεβάστε το αρχείο 274
  • Μέγεθος αρχείου 1.36 MB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 23/07/2019
  • Τελευταία ενημέρωση 23/07/2019

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_