Υ.Α. Φ. 701.1/3β/1983  (ΦΕΚ 457/Β`/8.8.1983) Τροποποίηση της 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λήψεως Βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού»

  • Έκδοση
  • Κατεβάστε το αρχείο 30
  • Μέγεθος αρχείου 85.81 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 08/08/1983
  • Τελευταία ενημέρωση 28/02/2019

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_