Υ.Α. 34897/Φ700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 10/2002  (ΦΕΚ 844/Β`/8.7.2002) Έγκριση πυροσβεστικής διάταξης 10/02 «λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής»

  • Έκδοση
  • Κατεβάστε το αρχείο 36
  • Μέγεθος αρχείου 78.53 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 08/07/2002
  • Τελευταία ενημέρωση 28/02/2019

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_