Υ.Α. 9Α/2005  (ΦΕΚ 1554/Β`/10.11.2005) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (1459/Β)

  • Έκδοση
  • Κατεβάστε το αρχείο 31
  • Μέγεθος αρχείου 131.75 KB
  • Αριθμός αρχείων 1
  • Ημερομηνία δημιουργίας 10/11/2005
  • Τελευταία ενημέρωση 28/02/2019

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_