Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΕΛΙΠΥΚΑ), ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος σχεδιάζει την ανέγερση νέου επαγγελματικού κτιρίου άνω των 500 m2, ότι με βάση τον εν θέματι νόμο (βλ. συνημμένο ΦΕΚ, άρθρο 17, παράγραφος 3), υπάρχει υποχρέωση κάλυψης με Φ/Β του 30% στέγης του κτιρίου αυτού.

Από τη Φ/Β εγκατάσταση για διαφόρους λόγους μπορεί να προκληθεί φωτιά, εξ αιτίας της οποίας μπορεί να προκύψει μερική ή ολοσχερής καταστροφή του κτιρίου.

Κατά συνέπεια, η σχολαστική εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας για ενδεχόμενο φωτιάς στο κτίριο αυτό ή σε γειτνιάζοντα κτίρια αλλά και η κατασκευή πυράντοχης στέγης είναι απαραίτητα μέτρα τόσο για την προστασία της ζωής και του κτιρίου, όσο και για την ασφάλισή του.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_