Για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, οργανισμών και εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός υπευθύνου στελέχους που θα μεριμνά για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας και θα «ανησυχεί/παρεμβαίνει» σε περίπτωση που γίνονται αλλαγές στην οργάνωση των χώρων, με τις οποίες ενδεχομένως παραβιάζεται εν μέρει ή εν όλω η μελέτη Πυροπροστασίας.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης και δομημένης διαδικασίας εκπαίδευσης, για τη δημιουργία τέτοιων στελεχών, οδήγησε το ΕΛΙΠΥΚΑ στην ανάπτυξη και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ».

Τούτο διότι βασικός σκοπός του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι η διαμόρφωση και υποστήριξη προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας, καθώς επίσης η μελέτη και η δημιουργία προτάσεων για τη βελτίωσή τους, ώστε να αποτρέπονται ή να μειώνονται οι απώλειες ζωής και περιουσίας από τη φωτιά στις κατασκευές. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού το ΕΛΙΠΥΚΑ, μεταξύ άλλων, προβαίνει στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων, διαλέξεων.

Η υλοποίηση του πρώτου προγράμματος, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συνοδεύτηκε από εξαιρετικά κολακευτικά σχόλια, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για το όλο εγχείρημα, τη δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία και την αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία αξιολόγησης, από την οποία προέκυψαν τα πρώτα 24 πιστοποιημένα πρόσωπα στελέχη, «ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Η απονομή των 24 αυτών πρώτων πιστοποιητικών έγινε με πανηγυρικό τρόπο, στο πλαίσιο μιας λαμπρής εκδήλωσης, στο Κολλέγιο Αθηνών, το Σεπτέμβριο του 2022.

Η εξαιρετική επιτυχία του πρώτου κύκλου του προγράμματος, αποτέλεσε κίνητρο για τη διεξαγωγή και 2ου κύκλου του ίδιου προγράμματος, με εγγραφή 24 νέων Υποψηφίων. Τα μαθήματα άρχισαν στις 2 Νοεμβρίου και έχουν συμπληρωθεί ήδη τα 5 από τα 14 μαθήματα.

Για τη δημιουργία του προγράμματος εργάσθηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται 35 Επιστήμονες που συνδυάζουν την Πανεπιστημιακή Γνώση με Επαγγελματική και Εκπαιδευτική εμπειρία.

Στο πλαίσιο του σκοπού του ΕΛΙΠΥΚΑ, που αναφέρθηκε παραπάνω, σχεδιάζονται εκτός ενός 3ου κύκλου μαθημάτων για τον «ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» περισσότερες εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις με τις οποίες θα καλυφθούν ανάγκες σε άλλες περιοχές της Πυροπροστασίας των κατασκευών.

Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΔΩ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_