Την Τρίτη 7/2/2023, το ΕΛΙΠΥΚΑ οργάνωσε το webinar “Πυροπροστασία Κτιρίων από Φωτιά Οφειλόμενη σε Ηλεκτρικά Αίτια“, σε συνεργασία με διακεκριμένους ομιλητές με εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, στο αντικείμενο.

Το webinar είχε εξαιρετική επιτυχία, αν κρίνει κανείς από τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό των προσώπων που συμμετείχαν, τα πολύ θετικά σχόλια που διατυπώθηκαν και τα πάρα πολλά να αιτήματα για την επανάληψή του, για όσους δε μπόρεσαν να συνδεθούν.

Για το λόγο αυτό το ΕΛΙΠΥΚΑ θα ανακοινώσει σύντομα την ημερομηνία επανάληψής του, μέσω των κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας του.

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή του Γενικού Διευθυντή Γιώργου Μυλωνάκη και του Προέδρου του ΕΛΙΠΥΚΑ, Δρα Γιάννη Κοντούλη ακολούθησαν οι παρακάτω ομιλίες:

Ο κύριος Γιώργος Σαρρής, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82, παρουσίασε την πρόσφατη ηλεκτρολογική νομοθεσία για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και το πώς αυτή σχετίζεται με την πυροπροστασία.

Ο κύριος Αντώνης Σαλευρής, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ82, μίλησε για τα μέτρα προστασίας από πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια, υπό το φως της Υ.Α. 101195/2021.

Ο Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ κύριος Ιωάννης Γκόνος, τόνισε τη σπουδαιότητα της συμμόρφωσης που πρέπει να διέπει το ηλεκτρολογικό υλικό σε σχέση με τις απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας και σήμανσης, οι οποίες τίθενται από τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο κύριος Παναγιώτης Κολιός προϊστάμενος στο τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ, αναφέρθηκε στον αόρατο κίνδυνο φωτιάς που υφίσταται λόγω των αρκετών χιλιάδων μέτρων (συνήθως) καλωδίων, που διαπερνούν τα δομικά στοιχεία ενός κτιρίου, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με το Κανονιστικό Πλαίσιο.

Ο Δρ. Νικόλας Κόκκινος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΕΜΚΟ ΑΕ, μέλους του ΕΛΙΠΥΚΑ, ανέλυσε το πρόβλημα της φωτιάς λόγω κεραυνών σε κτίρια, χωρίς αντικεραυνικά συστήματα και παρουσίασε τις προσφερόμενες λύσεις προστασίας των χρηστών/ανθρώπων και των δομικών στοιχείων, σε περίπτωση που αυτό δεχθεί ένα άμεσο κεραυνό.

Ο κύριος Χρήστος Παπανικολάου, Μηχανικός εκτίμησης κινδύνου πυρός στην HDI Global Hellas Branch και Υποστηρικτικό μέλος του ΕΛΙΠΥΚΑ, παρουσίασε τις παραμέτρους εκτίμησης ρίσκου φωτιάς από την πλευράς ασφαλιστικής εταιρίας όπως επίσης και μερικά από τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ασφάλισης ενός κτιρίου έναντι του σχετικού κινδύνου.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_