Το ΕΛΙΠΥΚΑ οργάνωσε μια ακόμη σημαντική ημερίδα για την Πυροπροστασία των Κατασκευών στο πλαίσιο της έκθεσης ΧΕΝΙΑ 2019, στο METROPOLITAN EXPO, του Αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019.

Η ημερίδα είχε τίτλο:

«ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» και τα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:

  1. Παρουσίαση του ΕΛΙΠΥΚΑ και Εισαγωγή στο Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (ΠΔ 41/2018), από το Δρα Γιάννη Κοντούλη, Πρόεδρο του ΕΛΙΠΥΚΑ
  2. Οι Επιπτώσεις του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας στα Yφιστάμενα και Nεοαναγειρόμενα Ξενοδοχεία. Η Σπουδαιότητα της Ενεργητικής Πυροπροστασίας, από τον Υποπυραγό ΠΣ Αναστάσιο  Πατεράκη
  3. Ανακαίνιση Ξενοδοχειακών Μονάδων: Προκλήσεις, Ευκαιρίες, Οφέλη Συνδυασμένων Παρεμβάσεων, λόγω Συμμόρφωσης με τις Απαιτήσεις Πυροπροστασίας και Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης, από το  Δρα Γιώργο Ηλιάδη, Μέλος ΔΣ και της Επιστημονικής, Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΙΠΥΚΑ
  4. CASE STUDΥ: Προτάσεις και Παραδείγματα Κατασκευαστικών Λύσεων στον τομέα των Μονώσεων, υπό το συνδυαστικό αίτημα της Βελτίωσης της Πυροπροστασίας και της Ενεργειακής Απόδοσης σε Ξενοδοχεία, από τη Δρα Στέλλα Χαδιαράκου, Μέλος Επιστημονικής – Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΙΠΥΚΑ
  5. CASE STUDΥ: Εξωτερικές Επενδύσεις και Πυροπροστασία, Από τον Άγγελο Ζωγράφο, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, Γραμματέα ΔΣ ΕΛΙΠΥΚΑ
  6. Ανακαινίσεις – Νέες Κατασκευές Ξενοδοχειακών Μονάδων: Έλεγχοι και Κριτήρια καταλληλότητας Επιλογής Συνεργατών και υλικών. Η χρησιμότητα του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), από το Γιώργο Μυλωνάκη Φυσικό (M.Sc.) Γεν. Δ/ντή του ΕΛΙΠΥΚΑ

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_