Στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης Energia.Tec, που πραγματοποιήθηκε στις 21 – 23 Οκτωβρίου 2022, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) Παιανίας, το ΕΛΙΠΥΚΑ διοργάνωσε μια τεχνική ενημέρωση με ομιλητή, τον πρόεδρο του ΕΛΙΠΥΚΑ κύριο Γιάννη Κοντούλη, με θέμα “Κατάλληλη επιλογή υλικών για υψηλή ποιότητα και πυροπροστασία κατασκευών”.

Σκοπός της παρουσίασης ήταν να ενημερωθεί ο ηλεκτρολογικός κλάδος για το έργο και το όραμα του ΕΛΙΠΥΚΑ αλλά και πως συνδέονται ο κανονισμός πυροπροστασίας με το νέο πρότυπο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 60364, το οποίο θα είναι σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 8 Απριλίου 2023 για όλες τις νέες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η θεματολογία της παρουσίασης, περιείχε σύντομη αναφορά σε στατιστικά πυρκαγιών οφειλόμενες σε ηλεκτρικά αίτια, αναδεικνύοντας και τη σπουδαιότητα που έχει η σωστή μελέτη & επιλογή πιστοποιημένων ηλεκτρολογικών υλικών στην πυροπροστασία των κατασκευών. Επίσης, αναφέρθηκαν οι απαιτήσεις που ορίζει ο κανονισμός πυροπροστασία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά που οφείλουν να έχουν ορισμένα ηλεκτρολογικά υλικά στη μετάδοση της πυρκαγιάς, όπως είναι τα καλώδια.  Παράλληλα, έγινε μια εποικοδομητική γνωριμία του ΕΛΙΠΥΚΑ με επαγγελματίες και φορείς του ηλεκτρολογικού κλάδου με σκοπό την σύμπραξη για περαιτέρω συνεργασία αλλά και κοινών ενημερωτικών δράσεων.

Η παρουσίαση έκλεισε με την πρόσκληση του ΕΛΙΠΥΚΑ προς τον ηλεκτρολογικό κλάδο, ώστε με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του να συνεισφέρει και αυτός στο πρόγραμμα εκπαίδευσης του Έλληνα πυρομηχανικού αναβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο τον πήχη που έχει θέσει το ΕΛΙΠΥΚΑ στον τομέα εκπαίδευση – ενημέρωση – ασφάλεια.

Η 4η Διεθνής Έκθεση Energia.Tec 2022 διοργανώθηκε και με την αιγίδα του ΕΛΙΠΥΚΑ.

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_