Το ΕΛΙΠΥΚΑ ανακοινώνει το νέο κύκλο του προγράμματος εκπαίδευσης «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ».

Έναρξη προγράμματος στις 2 Νοεμβρίου 2022. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και ώρες 18:00-21:00.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για εργαζόμενους σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, όπως επίσης και σε ΟΤΑ ή επιχειρήσεις αυτών και οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν ρόλους σχετικούς με την πρόληψη πυρκαγιάς ή τη διαχείριση πυρασφάλειας σε κτίρια συνήθων χρήσεων.

Στόχοι του προγράμματος:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και κατανόηση των εννοιών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, μελετών, σχεδίων, τεχνικών και νομοθεσίας σε κτίρια γραφείων, μικρομεσαίες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές εγκαταστάσεις, σε οργανισμούς και θα μπορούν να οργανώνουν και να εκπαιδεύουν ομάδες πυρόσβεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΕΔΩ.

Κατεβάστε την παρουσίαση του κ. Μυλωνάκη, από τη συμμετοχή του στο Building Green Open Space 2022, στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ, όπου δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_