Το περιοδικό Εργοταξιακά Θέματα ήταν χορηγός επικοινωνίας στο 3ο Διεθνές Συνέδριο του ΕΛΙΠΥΚΑ για την Πυροπροστασία των Κατασκευών. Με αφορμή αυτό συνομίλησε με τον Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στον απολογισμό του συνεδρίου και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της πυροπροστασίας.

Αρχικά θέλουμε να σας εκφράσουμε συγχαρητήρια για την επιτυχημένη διοργάνωση που αναλάβατε. Ποιο είναι το συμπέρασμα από το διήμερο συνέδριο;

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα καλά σας λόγια και για την εν γένει υποστήριξη. Κρατώ 6 πράγματα:
1. Ο τεχνικός κόσμος της χώρας δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα θέματα της πυροπροστασίας, πράγμα που φάνηκε από την ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή ειδικού κοινού, δηλαδή, μηχανικών, τεχνικών και εν γένει προσώπων σε θέσεις ευθύνης, για τη συμμόρφωση και την εφαρμογή μέτρων σε σχέση
με ένα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο πυροπροστασίας. Έχω την πεποίθηση, από την επικοινωνία μου με ενδιαφερόμενα μέρη, ότι το συνέδριο πέτυχε σε πολύ υψηλό βαθμό να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον αυτό. Αυτό επίσης συνάγεται και από τις 400 περίπου ερωτήσεις, που κατατέθηκαν γραπτώς προς τους ομιλητές και οι οποίες θα απαντηθούν σταδιακά με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. και στα κοινωνικά δίκτυα.

2. Εμπεδώθηκε η ανάγκη για συμπλήρωση του ΠΔ 41/2018, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ψηλά κτίρια άνω των 23μ., σε συνάρτηση με εγκατάσταση συστημάτων αποκαπνισμού, τις προσόψεις, την ανάγκη για δοκιμές και πιστοποιήσεις των υλικών και δομικών συστημάτων που εφαρμόζονται σε αυτά, σε συνδυασμό με την ανάγκη για πολύ αναλυτικές μελέτες, τόσο για την εφαρμογή όσο και για την παραλαβή (commissioning) των κατασκευών αυτών. Με ένα σημαντικό αριθμό σχετικών ομιλιών, πληροφορηθήκαμε για καλές πρακτικές και τεχνικές λύσεις που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, όπως επίσης για τις επιπτώσεις που προέκυψαν από τις μη συμμορφώσεις και το κόστος σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, περιουσιών αλλά και για το περιβάλλον.

3. Δημιουργήθηκαν προσδοκίες για δοκιμές πυραντίστασης σε εγχώρια εργαστήρια και τις οι συνεπαγόμενες πιστοποιήσεις δομικών συστημάτων, πράγματα πολύ σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τα οποία αποτελούν και ιδρυτικούς στόχους του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., για τους οποίους έχουμε αγωνιστεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας.

4. Τη ρητή πλέον επιλογή της πολιτείας για έναρξη συστηματικών ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων, στη βάση αξιολόγησης κινδύνων φωτιάς (fire risk based approach), με έναν τρόπο αντικειμενικό που θα περιορίζει στο ελάχιστον την «κατά το δοκούν ερμηνεία των ελεγκτικών οργάνων». Η θέσπιση επίσης συγκεκριμένων απαιτήσεων από την πολιτεία σε σχέση με τον εξαίρετο Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον Δασικών Εκτάσεων, είναι σημαντικό βήμα, που όμως για να έχει αποτελεσματική εφαρμογή απαιτείται εμπέδωση, ενημέρωση των πολιτών, χρόνος προετοιμασίας αλλά πρωτίστως σωστή ενημέρωση των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο κολοσσιαίο πράγματι έργο τους. Χρειάζεται προς τούτο, οι αρμόδιες υπηρεσίες να αφουγκρασθούν με προσοχή τα εύλογα και εποικοδομητικά ερωτήματα, που διατυπώθηκαν με σκοπό τη επιτυχή αφομοίωση όλων όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό.

5. Την εκδήλωση ζωηρού ενδιαφέροντος, για το «τι λέει το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.» από δημόσιες Αρχές (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Τράπεζα της Ελλάδος, πανεπιστημιακά ιδρύματα), με σημαντικό αριθμό εκπροσώπων-συνέδρων.

6. Την αρμονική και δημιουργική συνέργεια του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.ΕΝ. και με το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρη σεβασμό κάθε πλευράς προς τις άλλες, συνέργεια που υφίσταται από την πρώτη στιγμή έναρξης λειτουργίας του Ινστιτούτου μας, η οποία όμως στο συνέδριο αυτό υπογραμμίστηκε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και συμμετοχικότητα.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της πυροπροστασίας και ποιες είναι προτάσεις σας;

Ενδεικτικά αναφέρω μερικές από τις πολλές προκλήσεις, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης:

1. Η ανάγκη δημιουργίας μιας ζωντανής ψηφιακής βάσης δεδομένων, με ερωτήματα και απαντήσεις, που έχει ο τεχνικός κόσμος και όλα τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη (περιλαμβανομένων του κοινού και των ιδιοκτητών ακινήτων) σε σχέση με απλά αλλά και ειδικά θέματα του κανονιστικού πλαισίου. Αυτή η βάση θα δημιουργήσει πλούτο από τον οποίο θα υπάρξει ωφέλεια, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μηχανικούς, τεχνικούς, παραγωγούς, κατασκευαστές, εφαρμοστές κλπ.) από την ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση με το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο.
2. Η διενέργεια δοκιμών και πιστοποίησης πυραντίστασης δομικών συστημάτων κατά ΕΝ 13501-2, από ημεδαπά εργαστήρια.
3. Η ανάπτυξη εθνικού προτύπου δοκιμών φωτιάς μεγάλης κλίμακας και η διενέργεια των σχετικών δοκιμών (full scale fire tests) σε εθνικό επίπεδο.
4. Η δημιουργία εκτιμητών κινδύνου φωτιάς με την ανάπτυξη ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και αξιολόγησης / πιστοποίησης με τους οποίους θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις καλύτερων μελετών.
5. Η ανάγκη δημιουργίας φορέα ελέγχου (ανεξάρτητου φορέα επιθεώρησης τρίτου μέρους third party assessment) για τον έλεγχο ορθής εφαρμογής μελετών και για την παραλαβή έργων (commissioning).

Ποιες αναμένεται να είναι οι επόμενες δράσεις του Ινστιτούτου σας;

Πολλά από τα παραπάνω και άλλα ακόμη θέματα απασχολούν το ΔΣ και την Επιστημονική Επιτροπή του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ. Θα υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση, με απόφαση κάθε φορά του ΔΣ για ό,τι νέο σχεδιάζεται, όταν βεβαίως ωριμάσουν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_