Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ διοργανώνει το 3º Διεθνές Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών στις 5 και 6 Απριλίου 2024, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Στόχος του Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει την αιχμή της τεχνολογίας στην πυροπροστασία των κατασκευών, εστιάζοντας σε καίρια θεματολογία.

Με αφορμή το Συνέδριο αλλά και το πάντα επίκαιρο ζήτημα της πυροπροστασίας, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., κ. Γιώργος Μυλωνάκης παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο 4green.gr.

Ποια είναι τα βασικά καινούρια στοιχεία που έφερε το προεδρικό διάταγμα του 2018 σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν για την πυροπροστασία στα κτίρια που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι;

Με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018 έγινε αντικατάσταση του από τριακονταπενταετίας ισχύοντος Κανονισμού 71/1988, προκειμένου αφ’ ενός μεν να εναρμονιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών-Οδηγιών για τα δομικά προϊόντα και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτών Πρότυπα, αφ’ ετέρου δε να ανταποκρίνεται στις σημερινές σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων.
Κρίσιμες θετικές αλλαγές που έφερε το ΠΔ 41/2018 είναι:

  • Η ενσωμάτωση σύγχρονης ορολογίας και Ευρωπαϊκής πρακτικής
  • Η χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταξινόμησης Δομικών Προϊόντων Έναντι Φωτιάς με τις έννοιες:

-Αντίδραση στη Φωτιά (Reaction to Fire) – Σύστημα Euroclass
-Πυραντίσταση (Fire Resistance) και τους  Συνδυαστικούς Δείκτες Πυραντίστασης

Αναθεωρήθηκαν επίσης οι απαιτήσεις παθητικής πυροπροστασίας των κτιρίων, εξορθολογίστηκαν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και εισήχθησαν μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. Σημαντική ωστόσο έλλειψη του ΠΔ 41/2018, είναι η μη πρόβλεψη μηχανισμού ελέγχου για την εφαρμογή του, πράγμα που δημιουργεί κινδύνους για την πυροπροστασία, η οποία επαφίεται πλέον στην καλή μας προαίρεση.

Τι ισχύει για το ξύλο ως υλικό δόμησης που προτιμούν στη βόρεια Ευρώπη. Προσφέρει πυρασφάλεια ή όχι; 
Η κατάταξη των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται μόνον κατόπιν δοκιμών σε κοινοποιημένα εργαστήρια. Αυτό ισχύει και για τα διάφορα είδη ξύλου. Γενικά και ανεπίσημα το ξύλο από πλευράς αντίδρασης στη φωτιά θεωρείται  κατηγορίας D. Ωστόσο, υπάρχουν υλικά και τεχνικές προστασίας του ξύλου, με τη βοήθεια ειδικών χρωμάτων που προκαλούν επιβράδυνση της καύσης τους, αλλά και ειδικών μεθόδων επένδυσης με άκαυστα υλικά όπως π.χ. πυράντοχες γυψοσανίδες.

Τι πιστοποιήσεις πρέπει να φέρουν τα προϊόντα δόμησης (χρώματα, κατασκευές, μονωτικά κτλ) που πρέπει να αναζητάμε;
Επειδή τα δομικά υλικά και δομικά συστήματα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (CPR 305/2011) αλλά και με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας (ΠΔ 41/2018) οι παραγωγοί /κατασκευαστές πρέπει εκ του νόμου υποχρεωτικά, μέσω της σήμανσης CE και των Δηλώσεων Επιδόσεων, να παρέχουν τις προβλεπόμενες πληροφορίες συμμόρφωσης. Ειδικά για τη φωτιά, πρέπει να αναζητούμε και να χρησιμοποιούμε υλικά και δομικά συστήματα για τα οποία ο παραγωγός τους δηλώνει εγγράφως, με σαφή τεκμηρίωση, την επίδοση του υλικού (π.χ. ενός μονωτικού υλικού) σε σχέση με την  κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά ή το δείκτη πυραντίστασης, αν πρόκειται για δομικό σύστημα/προϊόν (π.χ. πυράντοχη πόρτα, πυράντοχος τοίχος)  σε σχέση με την αντίσταση στη φωτιά.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο 4green.gr

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_