Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών θα είναι τιμητικός υποστηρικτής στο All Things Security Conference 2021, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021. Στο συνέδριο συμμετέχει ως ομιλητής και ο Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ., Δρ. Γιάννης Κοντούλης, η ομιλία του οποίου θα έχει τίτλο “How to implement the regulations for building fire protection”.

Το All Things Security Conference 2021 είναι επικεντρωμένο στο μέλλον της ασφάλειας και θα παρουσιάσει πολιτικές, στρατηγικές και τεχνολογικές συζητήσεις αναφορικά με την ηγεσία, την ολοκληρωμένη  ασφάλεια στην καθημερινότητα, την προετοιμασία και ετοιμότητα αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την τήρηση ορθών λειτουργικών πρακτικών, την αξιοποίηση των ΙΟΤ και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_