Το νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ, φαίνεται ότι έχει σχεδιασθεί ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, παρέχοντας γενναία οικονομικά κίνητρα και μετρήσιμες απαιτήσεις, μετά τις παρεμβάσεις.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), θεωρεί ότι οι εμπλεκόμενοι με το εν λόγω πρόγραμμα μηχανικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με τα χρησιμοποιούμενα υλικά και συστήματα για τις ενεργειακές παρεμβάσεις (μελέτη, έγκριση, εφαρμογή), ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (CPR 305/2011) και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας (ΠΔ 41/2018).

Σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση ενός κτιρίου κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, που απαιτείται από το πρόγραμμα, είναι η εφαρμογή μεθόδων θερμομόνωσης των δομικών στοιχείων, μια από τις οποίες είναι αυτή της εξωτερικής θερμοπρόσοψης.

Τα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης υπόκεινται στην υποχρέωση σήμανσης CE (λόγω της ύπαρξης ΕΤΑ) και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Πίνακα 15 του Κανονισμού Πυροπροστασίας.

Δηλαδή:

– Σε κτίρια κατηγορίας Ε1 και Ε3 της χρήσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ή κτίρια με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 1000 ατόμων ή κτίρια που στεγάζουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να έχουν αντίδραση στη φωτιά Α2-s1d0, εφόσον το κτίριο απέχει από άλλο κτίριο ή από το όριο του οικοπέδου μικρότερη από 3 μέτρα και A2-s1d1 αν η απόσταση είναι μεταξύ 5 και 3 μέτρων.

– Αν τα κτίρια αυτά βρίσκονται σε χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου σύμφωνα με όσα περιγράφονται στον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τότε ελάχιστη η απόσταση διπλασιάζεται σε 6 μέτρα, ώστε οι εξωτερικοί τοίχοι να έχουν αντίδραση στη φωτιά Α2-s1d0 και σε 10 μέτρα με A2-s1d1.

Σε όλα τα κτίρια, εφόσον η απόσταση από άλλο κτίριο ή από το όριο του οικοπέδου είναι μεταξύ 3 και 5 μέτρων, ο τοίχος θα πρέπει να έχει αντίδραση στη φωτιά B-s1d2  (συνεπώς, το s1 να εξασφαλίζει ότι δε θα γίνεται σημαντική παραγωγή καπνού – που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την απώλειά ανθρώπινων ζωών σε πυρκαγιές), ενώ αντίστοιχα για απόσταση μικρότερη από 3 μέτρα, αντίδραση στη φωτιά B-s1d1.

Η εξασφάλιση της κατηγορίας ακαυστότητας γίνεται με τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά για την αντίδραση στη φωτιά των πιστοποιητικών των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κατά ETAG 004 παλαιότερα και τώρα κατά EAD 040083-00-0404.

Η αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου της αγοράς από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ως προς τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω απαιτήσεις καθιστά το ρόλο των μηχανικών εξαιρετικά κρίσιμο, για την προστασία των πελατών τους αλλά και ευρύτερα του δημοσίου συμφέροντος.

Είναι σημαντική η ανάγκη να αναδειχθεί και η σπουδαιότητα του οικονομικού παράγοντα σε συνδυασμό με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η ορθολογιστική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, με την τήρηση προδιαγραφών και της νομοθεσίας, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στο κτιριακό δυναμικό της χώρας, θα συμβάλει στην εξοικονόμηση συναλλάγματος για εισαγωγή καυσίμων και στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και θα συμβάλει στην προστασία ζωών και περιουσίας από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς.

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_