Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Δρ. Μιχάλης Χάλαρης, Χημικός, Αρχιπύραρχος του Πυροσβεστικού Σώματος. Η παρουσίαση του κ. Χάλαρη είχε τίτλο “Περιοχές μείξης δασών και οικισμών: ανάλυση και χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιάς. Προληπτικές ενέργειες – Προτάσεις – Κατευθυντήριες Οδηγίες”.

Είχαμε πριν σχεδόν 2 χρόνια το Μάτι. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα εν δυνάμει “Μάτια” ανά την ελληνική επικράτεια; Θα μπορούσαν να χαρτογραφηθούν, να υπάρξουν σχέδια εκκένωσης για τα οποία να είναι ενήμεροι οι πολίτες προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον ένα αντίστοιχο περιστατικό;

Πέρα από το ν. 4662/2020 απαιτείται από  κάθε δήμο μελέτη της Τρωτότητας, της Έκθεσης και της Προσαρμοστικότητας, έναντι ανθρωπογενών και φυσικών κινδύνων. Η συγκεκριμένη μελέτη θα έχει ως στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων, της έκθεσης, της τρωτότητας και της προσαρμοστικότητας του Δήμου ΧΧΧΧ απέναντι στις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Από την έρευνα θα εντοπιστούν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Δήμος, ενώ θα διαπιστωθεί και ο βαθμός τρωτότητας στους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων λαμβάνονται υπ’ όψιν οι καταγεγραμμένοι κίνδυνοι, η τρωτότητα και οι καταστροφές που έχουν προκληθεί, αλλά και η εν γένει φυσικό-γεωγραφική, διοικητική, δημογραφική και πολεοδομική ιδιαιτερότητα του υπό μελέτη Δήμου. Βάσει των εν λόγω εκτιμήσεων θα προτείνονται και οι βέλτιστες λύσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι, να μειωθεί ο βαθμός της τρωτότητας και να περιοριστούν οι επιπτώσεις και το μέγεθος των καταστροφών.

Πώς θα μπορούσε να ενημερωθεί ο κόσμος και ποιοι φορείς θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο;

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Νόμος 4662/2020: Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

Ψηλά δέντρα και κλαδιά κοντά σε στύλους και καλώδια της ΔΕΗ μέσα σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αττικής. Ποιος ο κίνδυνος και ποιος ο υπεύθυνος αν ο Δήμος αδιαφορεί;

Υπεύθυνη είναι η ΔΕΔΔΗΕ για το κλάδεμα. η οποία διενεργεί και διαγωνισμούς για εκτέλεση εργασιών κλαδεμάτων η κοπής δεντρων.

Θεωρείτε ορθό τον έλεγχο των μελετών πυροπροστασίας από την Π. Υ. αφού έχουν ανέβει στο e-αδειες κ την εκ των υστέρων διόρθωση τους;

Το προβλέπει ο νόμος όπως το προέβλεπε και παλιότερα με το άρθρο 15 του Π.Δ 71/88. Το θεωρώ σωστό γιατί με το σύστημα του αποδεικτικού παραλαβής μελετών που καθιερώθηκε για κάποιο διάστημα είχε εμφανισθεί το φαινόμενο να υπάρχουν άλλες μελέτες στην πυροσβεστική και άλλες στην πολεοδομία.

Τα στοιχεία μελετών σας είναι διαθέσιμα στο κοινό;

Τα στοιχεία των μελετών πυρασφάλειας ακόμα όχι. Αν εννοείται της παρουσίασης στο συνέδριο και στις εργασίες που στηρίζουν αυτή θα τις βρείτε https://www.researchgate.net/profile/Michail_Chalaris

Τα τελευταία έτη έχει γίνει προσπάθεια για εκσυγχρονισμό διατάξεων τόσο για υφιστάμενα όσο και για νέα. Όμως η 71/88 παραμένει. Υπάρχει πρόβλεψη για αναθεώρηση η έστω επικαιροποίησή της;

Το Π.Δ 71/88 παραμένει σε ισχύ για όσα κτίρια έχουν κατασκευασθεί από την έναρξη ισχύος του μέχρι και την έναρξη ισχύος του Π.Δ 41/18. Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναθεώρηση η έστω επικαιροποίηση του. Άλλωστε σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ?ΔΟΑΚΑ/42489?10-5-2019 Εγκύκλιο 1 άρθρο 2 δίνεται η δυνατότητα προαιρετικής εφαρμογής σε υφιστάμενα κτίρια προ ισχύος του Π.Δ 41/18 να εφαρμόσουν το νέο Π.Δ.

Παρατηρείται πολλές φορές διαφορετική αντιμετώπιση των τμημάτων πυρασφάλειας ανά περιοχή. Επιπλέον δεν έχει δοθεί υπόδειγμα μελετών παθητική κ ενεργητικής για το 41/2018. Ποια η γνώμη σας;

Η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις από άνθρωπό σε άνθρωπό μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά σε περίπτωση διχογνωμιών μπορεί είτε το οικείο γραφείο πυρασφάλειας είτε ο ενδιαφερόμενος να απευθύνεται με ερώτημα προς το τμήμα προληπτικής πυροπροστασίας του Αρχηγείου για διευκρινίσεις. Υποδείγματα μελετών δεν έχουν ακόμα εκδοθεί αλλά μπορεί να γίνεται χρήση των προηγούμενων με τροποποιήσεις από τον μελετητή όπου χρειάζεται.

Θεωρείτε πως οι μελέτες εκκένωσης των Κατασκηνώσεων θα πρέπει να αναθεωρηθούν; Υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία;

Δε συντάσσει η πυροσβεστική τα σχέδια εκκένωσης των Κατασκηνώσεων, τις αποστέλλεται το σχέδιο εκκένωσης προς ενημέρωση της. Έγγραφο 66418 Φ.701.2/21-10-2019.

Μπορεί ο καπνός μια πυρκαγιάς (μεγέθους Αυστραλίας) να επηρεάσει το κλίμα, με την έννοια της δημιουργίας πυκνών σύννεφων και κεραυνών, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν νέες εστίες φωτιάς;

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση με συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και την ισορροπία των αερίων του θερμοκηπίου (GHGs).

Οι δασικές πυρκαγιές οδηγούν βραχυπρόθεσμα σε αυξημένες τιμές μέγιστης παροχής νερού και σε διάβρωση του εδάφους προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, αλλά παρατηρείται μία προοδευτική επιστροφή στη φυσιολογική κατάσταση συνήθως μετά από μερικά έτη, μόλις εγκατασταθεί η νέα βλάστηση. Μία μεγάλη δασική πυρκαγιά αποτελεί σημαντική διαταραχή στους βιοτόπους, τα δέντρα και τα φυτά, τις κοινότητες και τον πληθυσμό των ζώων και των μικροβίων και τη βιοποικιλότητα γενικότερα. Ωστόσο, οι φυσικές διαδικασίες ανάκαμψης μπορούν συνήθως, μακροπρόθεσμα, να υπερνικήσουν την κατάσταση και την εντύπωση της καταστροφής που επικρατεί μετά την πυρκαγιά, εξαρτώμενες από το επίπεδο ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων πριν την πυρκαγιά και τη χαμηλή συχνότητα εμφάνισης (> 30 έτη).

Γιατί τα μέτρα των οικισμών δεν εφαρμόζονται και στις εκτός οικισμού περιοχές όπου είναι μεγαλύτερη η ανάγκη προστασίας;

Τα μέτρα των οικισμών ρυθμίζονται από την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 και μέχρι 100 μέτρα από αυτούς επίσης μετά το όριο αυτό ρυθμίζονται από Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000.

Υπάρχουν σχέδια για βιομηχανικές περιοχές ή επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας ευαίσθητες σε πυρκαγιά;

Σε βιομηχανικές περιοχές η κάθε βιομηχανία τηρεί τα μέτρα πυροπροστασίας που υποχρεούται βάση νομοθεσίας σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας επιπροσθέτως μπορεί να χρειαστεί και μελέτη συμφώνα με την ευρωπαϊκή οδηγία SEVEZO που είναι βασικό εργαλείο προσδιορισμού του κινδύνου ΒΑΜΕ και της εκτίμησης των επιπτώσεων του σε ανθρώπους, εγκαταστάσεις και περιβάλλον.

Σε ποια φάση πρέπει να απευθυνόμαστε στην πυροσβεστική για εγκρίσεις ή συμβουλές; Μπορεί να γίνεται στη φάση σχεδιασμού και αδειοδότησης προέγκριση ή απόδοση οδηγιών αλλά χωρίς να φέρνει επιπλέον γραφειοκρατία;

Σε οποιαδήποτε φάση μπορεί να έρχεστε σε επαφή με τα κατά τόπους γραφεία για διευκρινίσεις.

Μήπως θα πρέπει να υπάρξει κανονισμός πυροπροστασίας πόλεων και οικισμών για να ορισθούν οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει έχουν οι δημόσιες υποδομές;

Κανονισμός πυροπροστασίας υπάρχει για το κάθε κτίριο ξεχωριστά είτε αυτά μελετώνται με πυροσβεστικές διατάξεις η με τα Π.Δ. Όπως υπάρχουν  η 4/2012 και 9/2000 πυροσβεστικές διατάξεις.

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_