Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 20 & 21 Μαΐου 2022. Στις ερωτήσεις απαντά ο Κωνσταντίνος Μπαζίγος, M.Sc. Fire & Explosion Engineering Πανεπιστήμιο LEEDS Αγγλίας, Πυρομηχανικός Η παρουσίαση του κ. Μπαζίγου είχε τίτλο “Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης καπνού- καπναγωγοί και χρήση προγραμμάτων προσομοιώσεων (CFD)”.

Κύριε Μπαζίγο πώς συνδυάζεται το PRESURIZATION SYSTEM σε κλιμακοστάσια που επιβάλλεται να διαθέτουν κουπόλα αποκαπνισμού;

Η μελέτη ενός συστήματος διαφορικής πίεσης προϋποθέτει ότι μόνο μία πόρτα θα είναι ανοιχτή ανά πάσα στιγμή.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση διαφράγματος καπνού (κουπόλα) στο κλιμακοστάσιο για τέτοιου είδους
συστήματος αποκαπνισμού.

Πώς εξασφαλίζεται ότι το σύστημα αποκαπνισμού δεν θα συμβάλει στη διατήρηση της πυρκαγιάς, με δεδομενο ότι αυξάνεται η ποσότητα του οξυγόνου;

Προκειμένου να λειτουργήσει ένα σύστημα αποκαπνισμού θα πρέπει να υπάρχει εισροή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.
Αυτό επιβάλλεται από κανόνες της Φυσικής επιστήμης. Ενα τέτοιο σύστημα λειτουργεί με γνώμονα τη διαχείριση του καπνού και μόνον, (ΟΧΙ της φωτιάς η οποία μπορεί να μαίνεται σε κάποιο διαμέρισμα ή χώρο ή όροφο), που διαχέεται στους διαδρόμους διαφυγής οι οποίοι είναι ούτως ή άλλως προστατευμένοι.

Τον κίνδυνο ύπνου τον καλύπτει το 12101-6 (class D). Μας αρκεί η χρησιμοποίηση του 12101-3 για την χρήση του σε κατοικίες άνω των 23 μέτρων;

Το 12101-3 αναφέρεται κυρίως στην αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα στην απαγωγή των θερμών αέριων μαζών, ικανότητα λειτουργίας σε καιρικά φαινόμενα κλπ. Για κατοικίες άνω των 23μ μπορούν να τοποθετηθούν και τα τρία συστήματα αποκαπνισμού δηλ. φυσικός, μηχανικός εξαερισμός και διαφορικής πίεσης με επικρατέστερη λύση το τελευταίο σύστημα όσο το ύψος αυξάνεται. Η απάντηση βέβαια στο ερώτημα εξαρτάται και από άλλους παράγοντες αλλά κυρίως από την απόσταση ασφαλείας που υφίσταται από τη πόρτα του τελευταίου διαμερίσματος του όρόφου μέχρι την πόρτα εισόδου στο ασφαλές κλιμακοστάσιο ή λόμπυ για το αν δηλαδή επιλέξουμε φυσικό εξαερισμό με διαφράγματα 1.5m2 ανά όροφο ή μηχανικό εξαερισμό με καπναγωγό τουλάχιστον 1.5m2.

 

 

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_