Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Άγγελος Ζωγράφος, Πολιτικός Μηχανικός M Sc., ΕΜΠ, Mελέτες Προσόψεων, Elval Colour και ο Γιώργος Μάνος, Πολιτικός Μηχανικός M Sc., ΕΜΠ, Μηχανικός Πιστοποιήσεων, Elval Colour. Η παρουσίασή τους είχε τίτλο «Συστήματα αεριζόμενων προσόψεων: μια συστηματική προσέγγιση για την πυροπροστασία, την ενεργειακή απόδοση και την καινοτομία».

1. Η εταιρεία σας είναι πρόθυμη να επενδύσει σε έρευνα φωτιάς προσόψεων για να συμπληρώσει τα κενά που υπάρχουν σήμερα στον τομέα;

Η εταιρία επενδύει συστηματικά στην έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με ζητήματα πυρασφάλειας προσόψεων. Αυτό πραγματοποιείται μέσω συμμετοχής της εταιρίας σε ερευνητικά συνέδρια ανά τον κόσμο, σε συμμετοχή σε ερευνητικά πειραματικά προγράμματα, σε πλήθος πειραματικών ελέγχων στα συστήματα που εμπορεύεται αλλά και στην ανάλυση, σύγκριση και αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η πυρασφάλεια των προσόψεων αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα και η σχετική έρευνα είναι συν-ευθύνη ευρύτερων δομών και όχι μόνο εταιριών. Επίσης, είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΛΙΠΥΚΑ και μέλος άλλων σχετικών φορέων.

2. Υπάρχει πρόταση για κοινό ευρωπαϊκό κανονισμό για προσόψεις, πώς θα επηρέαζε μια τέτοια αλλαγή την πρακτική στην Ελλάδα;

Η πρόταση για κοινό ευρωπαϊκό κανονισμό ήδη συζητείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το βρετανικό πρότυπο BS8414 και Αμερικάνικο NFPA 285 έχουν υιοθετηθεί από διάφορα κράτη. Τον τρόπο που θα το διαχειριστεί η ελληνική πολιτεία δεν το γνωρίζουμε. Το πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι πολλές χώρες έχουν διαφορετικά εθνικά πρότυπα που καλύπτουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες σε αρχιτεκτονική και χρήση υλικών. Πρέπει και στην Ελλάδα να δημιουργηθεί Ελληνικό πρότυπο που να καλύπτει τις ελληνικές ανάγκες. Η εταιρία μας έχει επενδύσει αρκετά σε έρευνα γύρω από τις ιδιαιτερότητες των μεγάλης κλίμακας πειραμάτων φωτιάς (για παράδειγμα του Αυστριακού, του Ουγγρικού, του Πολωνικού, της Μαλαισίας κ.α.), μέσω των οποίων έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία, ενώ έχει πιστοποιηθεί σε περισσότερες από 20 χώρες, πολλές από τις οποίες απαιτούν πειραματικό έλεγχο πρόσοψης σε φωτιά.

3. Ποια είναι η ομοιότητα των προτύπων δοκιμών μεγάλης κλίμακας με την πραγματική εφαρμογή τους σε κτίρια; Η ερώτηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά των δοκιμών όπως η έλλειψη παραθύρων ανώτερων ορόφων

Για κάθε τεστ υπάρχουν και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η διαμόρφωση του τοίχου σε γωνία ή ακόμα και η ύπαρξη παραθύρων στον υπερκείμενο όροφο, όπως συμβαίνει στο αντίστοιχο γαλλικό τεστ. Λόγω της πολυπλοκότητας και της μη εύκολης προσομοίωσης του φαινομένου της φωτιάς, είναι φυσικό να προτείνονται διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις πειραματικές διατάξεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, στα συστήματα πρόσοψης, ελέγχεται η συμπεριφορά τους σε διάδοση της φωτιάς από όροφο σε όροφο, υπό ρεαλιστικές συνθήκες φορτίου φωτιάς το οποίο σε ψηλά κτίρια μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτή ταχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς σε όλο το κτίριο. Η περίπτωση ενός παραθύρου, όπως το BS8414, στο δωμάτιο του οποίου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε πλήρη ανάπτυξη, θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστική και ιδιαίτερα δυσμενής. Επιπλέον, έχουμε ελέγξει πειραματικά τα προϊόντα μας και στην περίπτωση δύο παραθύρων καθύψος, με επιτυχία.

4. Στην Κύπρο με την αλλαγή της ΕΝ13501 για το cladding όλες οι εγκρίσεις των υλικών γίνονται μέσω της πυροσβεστικής. Η κλάση που απαιτείται είναι Α2 s1d0. Όπως και στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Πότε θα γίνει και στην Ελλάδα?

Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την Βουλγαρία και την Ρουμανία, επιτρέπονται και υλικά άλλων κατηγοριών. Μπορεί η πυροσβεστική να αναλάβει όλον αυτό τον φόρτο εργασιών; Μας ενδιαφέρει μόνο ο έλεγχος της μελέτης, ο οποίος δεν ορίζεται στον κανονισμό από ποιόν γίνεται; Ήδη δεν ορίζεται κάτι από τον κανονισμό για τον έλεγχο της εφαρμογής. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, στην Ελλάδα προβλέπεται τουλάχιστον Α2-s1,d0 για ψηλά κτίρια, που αποτέλεσε θέση της Elval Colour και του ΕΛΙΠΥΚΑ, εκφράστηκε την περίοδο διαβούλευσης του κανονισμού και υιοθετήθηκε στον κανονισμό. Επίσης, είναι σημαντικό τα υλικά να είναι πιστοποιημένα και τα αντίστοιχα έγγραφα να ελέγχονται.

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_