Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε με το χειρότερο τρόπο τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν ή δεν τηρούνται κανονισμοί και διαδικασίες στη γειτονική Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα.

Μπορούμε και πρέπει να τολμήσουμε και να εκδώσουμε ως κράτος κανονισμούς που προστατεύουν τον πολίτη, αλλά και να εφαρμόσουμε τους κανονισμούς που ήδη υπάρχουν.

Καθώς η παθητική πυροπροστασία αποτελεί σημαντικό τομέα ευθύνης του ΕΛΙΠΥΚΑ ως φορέας αλλά και ως επιστήμονες έχουμε υποχρέωση  να μελετάμε, να προβλέπουμε κινδύνους και να προτείνουμε την  έγκαιρη εφαρμογή των απαραίτητων  μέτρων πρόληψης.

Στο σοβαρότατο ζήτημα του κινδύνου φωτιάς στα κτίρια από δασικές πυρκαγιές, βλέπουμε ότι το κράτος δημιούργησε  ένα σημαντικό πλαίσιο, το δημοσίευσε για διαβούλευση πριν από ένα χρόνο και σήμερα, δεν έχουμε ακούσει κάτι σχετικό με την εξέλιξή του. Ας μην  περιμένουμε τραγικές εικόνες προκειμένου  να εκδοθεί ως επίσημος κανονισμός. Ας μην  περιμένουμε απώλειες περιουσιών – η κάτι ακόμα  χειρότερο – για να τον εφαρμόσουμε.

Ο υπό διαβούλευση «Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» πρέπει να προχωρήσει άμεσα !

Ο μηχανισμός ελέγχου του ισχύοντος (και σιγά-σιγά παλαιωμένου) Κανονισμού Πυροπροστασίας ΠΔ 41/2018, πρέπει να εμπλουτιστεί με μεγαλύτερη έμφαση στην παθητική πυροπροστασία ώστε να συμπληρώσει την εξαίρετη δουλειά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το σημαντικό κομμάτι της παθητικής πυροπροστασίας, πρέπει να ελέγχεται πριν, κατά τη  διάρκεια, και με τη περάτωση της της κατασκευής, με χρήση πιστοποιημένων μελετητών στα θέματα της φωτιάς, ελέγχων και εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών για όλα τα δομικά υλικά.

Ας μη φτάσουμε στο σημείο (ξανά) να μιλάμε για χαμένες ευκαιρίες, για κανονισμούς που δε δημοσιεύτηκαν, για κανονισμούς που δεν προλάβαμε να εφαρμόσουμε και ελέγχους που δεν κάναμε. Τις συνέπειες αυτών των ελλείψεων τις έχουμε δει σε πολλές χώρες δυστυχώς.

Η ώρα είναι τώρα και θέματα όπως η ασφάλεια των ανθρώπων και της περιουσίας πρέπει να έχουν την προτεραιότητα  του κράτους και την υποστήριξη από όλους τους θεσμούς, κρατικούς και πολιτικούς, χωρίς καμιά εξαίρεση.

Θέλουμε να είμαστε μάρτυρες στην πιστή εφαρμογή του κρατικού ελέγχου και της τήρησης πάσης φύσεως οδηγιών και προδιαγραφών που αναγνωρίζουν κίνδυνο για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ), θεωρούμε ότι αυτά είναι θέματα που αφορούν στην πυροπροστασία και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των δομικών υλικών. Από τον μελετητή, των παραγωγό, τον αρχιτέκτονα, τον πυροσβέστη όλοι μπορούμε να συμβάλουμε σε μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να προχωρήσουν, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας. Ως Ινστιτούτο  είμαστε στη διάθεση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, οργάνων και φορέων  προκειμένου να προτείνουμε λύσεις, και να συμβουλεύσουμε, κάτι που ήδη κάνουμε και σήμερα στο βαθμό που μας επιτρέπεται  κυρίως μέσω του δημόσιου διαλόγου. Έχουμε εκπαιδευτικό έργο, ικανούς επιστήμονες και στελέχη, από όλους τους τομείς (πανεπιστήμια / πυροσβεστική / παραγωγούς  / μελετητές) και είμαστε σε θέση  να προσφέρουμε, να είμαστε αρωγοί και σύμβουλοι στα θέματα της πυροπροστασίας, όχι μόνο για να παίρνονται οι αποφάσεις και να γίνονται ενέργειες στη σωστή κατεύθυνση αλλά και το σημαντικότερο: να εφαρμόζονται.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_