Η επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη της βιομηχανίας δίνει έμφαση σε μια ταχεία πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας της ΕΕ και των οικοσυστημάτων (κλάδων) της. Κάθε βιομηχανικός κλάδος πρέπει να μεταμορφώσει τα επιχειρησιακά μοντέλα και την αλυσίδα αξιών του ώστε να γίνει το θεμέλιο μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας. Ωστόσο, τέτοιες μεταβάσεις απαιτούν συγκεκριμένα και εφαρμόσιμα σχέδια για καθένα από τους βιομηχανικούς κλάδους.

Οι κατασκευές είναι ο δεύτερος μεγαλύτερο βιομηχανικός κλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομική άποψη, απασχολώντας περίπου 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες συμβολής στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην Ψηφιακή Δεκαετία. Ωστόσο, αυτός ο μεγάλος κλάδος αντιμετωπίζει επίσης και πολλές προκλήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται τρέχουσες κρίσεις, όπως ο απόηχος της πανδημίας Covid-19, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επείγοντα μέτρα για την κλιματική κρίση, άμεσος ψηφιακός μετασχηματισμός και μετάβαση από μια γραμμική σε μια κυκλική οικονομία.

Κατεβάστε το πλήρες, εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο πατώντας στο https://ec.europa.eu/docsroom/documents/53854

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_