Διαβάστε μερικές από τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του ΕΛΙΠΥΚΑ, στις 7 & 8 Φεβρουαρίου 2020. Στις ερωτήσεις απαντά ο Δρ Γιάννης Κοντούλης, MBA, Πρόεδρος του ΕΛΙΠΥΚΑ και Γενικός Διευθυντής της Knauf Insulation (Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα). Η παρουσίαση του κ. Κοντούλη είχε τίτλο «Το κανονιστικό πλαίσιο για την πυροπροστασία των κτιρίων στην Ελλάδα και προτάσεις για τη βελτίωση / επέκταση του πεδίου εφαρμογής του νέου Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας».

1. Αν μιλάμε για ειδικό πυρομηχανικό, αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα για άλλους μηχανικούς να κάνουν τις μελέτες και κατασκευές πυροπροστασίας θα πρέπει να αφαιρεθεί, σωστά;

Σε καμιά περίπτωση δεν προτείνουμε κάτι τέτοιο. Άλλωστε το κράτος έχει δώσει πρόσφατα δικαίωμα (διαφορετικού επιπέδου) για μελέτες πυροπροστασίας σε σχεδόν όλους τους μηχανικούς. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για κατασκευές πυροπροστασίας, παρόλο που κάποιοι μηχανικοί και κάποιες εταιρείες έχουν περισσότερη εμπειρία και εξειδίκευση. Θα μελετήσουμε την εμπειρία των άλλων χωρών και θα προτείνουμε τι ρόλο μπορεί να έχει ένας τέτοιος μηχανικός.

2. Τι εννοείται με το πιστοποιητικό πυροπροστασίας; Αναφέρεστε σε πιστοποιητικό των δομικών στοιχείων ή κάτι ολιστικό;

«Πιστοποιητικό πυροπροστασίας», ή ορθότερα «Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας» είναι το πιστοποιητικό που δίνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν υποβάλει σε αυτήν μια επιχείρηση ή ιδιώτης μια «Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας». Παρακάτω παρουσιάζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο όπως φαίνεται στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΙΠΥΚΑ (https://elipyka.org/download-category/genika/), όταν ψάξει για τη λέξη «πιστοποιητικού».

3. Πρόταση: έλεγχος των νέων κατασκευών μέσω του ελεγκτή δόμησης ώστε να μπορεί να εκδοθεί το ΠΕΚ.

Πράγματι υπάρχουν θεσπισμένα ελεγκτικά σώματα τα οποία μπορούν και πρέπει να κάνουν ελέγχουν την πυροπροστασία των κατασκευών (όχι μόνο αυτό που αναφέρει η πρόταση, αλλά πολύ περισσότερα). Το ζητούμενο είναι να θεσπιστεί από το κράτος ο έλεγχος, ποιο ή ποια σώματα θα ελέγχουν, τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που βρεθούν λάθη, αν θα υπάρξουν ποινές σε περίπτωση παραλείψεων ή λαθών.

4. Ποιοι θα είναι οι μηχανικοί που θα κάνουν τους ελέγχους;

Όπως ανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση, υπάρχουν πολλά θεσπισμένα ελεγκτικά σώματα τα οποία μπορούν και πρέπει να κάνουν έλεγχο πυροπροστασίας των κατασκευών, αλλά το ζητούμενο είναι να θεσπιστεί από το κράτος ο έλεγχος, ποιο ή ποια σώματα θα ελέγχουν, τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που βρεθούν λάθη, αν θα υπάρξουν ποινές σε περίπτωση παραλείψεων ή λαθών.

5. Κενό στις παλιές κατασκευές. Πώς θα καλυφθεί;

Όπως και σε όλους τους νόμους δόμησης, για τις παλαιές κατασκευές, ισχύουν οι παλαιότεροι νόμοι. Είναι πράγματι ένα ζήτημα, αλλά ο νομοθέτης δεν ζητά και δεν μπορεί να ζητήσει να γίνουν όλες οι παλαιές κατασκευές σύμφωνες με τους νέους κανονισμούς, γιατί δομικά αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό.
Στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΙΠΥΚΑ https://elipyka.org/download-category/pirosvestikes-diatakseis/ υπάρχουν προτάσεις της Πυροσβεστικής για Υφιστάμενα Κτίρια.

6. Δεν πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού στις νέες κατασκευές; Ποια είναι η προσαρμογή του κανονισμού με τις αυθαίρετες κατασκευές που στην Ελλάδα υπεραριθμούν τις νόμιμες;

Θα πρέπει να επιτρέπεται η νομιμοποίηση και διατήρηση του αυθαιρέτου ΜΟΝΟΝ εάν πληρούνται οι μελέτες ΟΛΕΣ
Η σωστή εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας στις νέες κατασκευές είναι απαίτηση της Πολιτείας. Θα έπρεπε να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου, ώστε αν κάποιος τον αγνοήσει ή δεν τον εφαρμόσει, να υφίσταται συνέπειες. Η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, θα πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον πληρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις (από στατική άποψη, από άποψη πυροπροστασίας και ότι άλλο ισχύει για τις νόμιμες)

7. Τι γίνεται σήμερα με τα συστήματα ETICS στην Ελλάδα. Πόσο ελέγχονται σήμερα οι κατασκευές ιδίως τα δημόσια κτίρια;

Ο κανονισμός Πυροπροστασίας είναι σε ισχύ εδώ και δυο χρόνια. Από όσο μπορώ να γνωρίζω εφαρμόζεται κανονικά και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κτίρια. Το ενδιαφέρον των μελετητών και οι παρατηρήσεις που έγιναν στο συνέδριο του ΕΛΙΠΥΚΑ, δείχνουν τη θέληση των μηχανικών να εφαρμόσουν τον Κανονισμό. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο ελέγχονται, κάτι που είναι αναγκαίο από τη μεριά του ερευνητή.

8. Προβλέπονται στο μέλλον ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΕΛΙΠΥΚΑ στις επαρχιακές πόλεις;

Ναι προβλέπονται σαφέστατα εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά ο χρόνος υλοποίησής τους εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας του COVID-19 και των περιορισμών που μας επιβάλλει.

9. Ο ΟΟΣΑ απαίτησε την δημιουργία νέου κανονισμού ή την ενσωμάτωση και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 

Το κείμενο του ΟΟΣΑ του 2013 ήταν μια αποτίμηση για τον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, διαβάζουμε την αποτίμησή του ότι ο Κανονισμός Πυροπροστασίας 71/1988 ήταν μη ενημερωμένος και ασύμβατος με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, δημιουργώντας εμπόδια στην ίση αντιμετώπιση των παραγωγών προϊόντων για την πυροπροστασία και πιθανώς υψηλότερες τιμές. Η πρόταση ήταν η επικαιροποίηση με τα Ευρωπαϊκά / ΕΛΟΤ πρότυπα.

10. Σε μια αγορά πολύ ζορισμένη (χαμηλή κερδοφορία και υψηλός ανταγωνισμός για τον κατασκευαστή και έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης για το τον ιδιοκτήτη) πόσο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά η αυστηροποίηση των προδιαγραφών με συνεπακόλουθη αύξηση κόστους κατασκευής αλλά και συντήρησης;

Το ζήτημα είναι ο εξαρχής, σωστός σχεδιασμός ο οποίος κρατά υπό έλεγχο το κόστος κατασκευής και συντήρησης. Η αύξηση του κόστους κατασκευής μπορεί να συμβεί όταν υπάρχουν παλινωδίες που προκύπτουν όταν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές από την αρχή, προδιαγραφές με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.

*Οι απαντήσεις των ομιλητών εκφράζουν τις επιστημονικές και εμπειρικές τους απόψεις, παρουσιάζονται δε αυτούσιες χωρίς καμιά παρέμβαση από το ΕΛΙΠΥΚΑ.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_