Ελεγκτική Επιτροπή

Ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχει την οικονομική κατάσταση του ΕΛΙΠΥΚΑ και να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Συνέλευση των μελών σε ετήσια βάση, αλλά και όποτε θεωρηθεί σκόπιμο. Σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών προκαλεί σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματά της.

ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ

Σωρρού 22, Μαρούσι Αττικής
ΤΚ 15125

tel: +30 210 00 00000
fax: +30 210 00 00000
email: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συλλόγων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ   –   ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ   –   COOKIES   |   © 2018 www.elipyka.org – created by: Pinged_