Ελεγκτική Επιτροπή

Ο ρόλος της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι να ελέγχει την οικονομική κατάσταση του ΕΛΙΠΥΚΑ και να ενημερώνει σχετικά τη Γενική Συνέλευση των μελών σε ετήσια βάση, αλλά και όποτε θεωρηθεί σκόπιμο. Σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών προκαλεί σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματά της.

Γραφτείτε στο newsletter μας:

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2020 www.elipyka.org – created by: Pinged_