Επιτροπή επικοινωνίας

Με κύριο ρόλο την ανάδειξη και προβολή του έργου του ΕΛΙΠΥΚΑ και την παρακολούθηση της δημόσιας εικόνας του. Συγκεκριμένα στις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβάνονται η ενημέρωση των μέσων επικοινωνίας για τα θέματα ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου και τις δραστηριότητές του, η προετοιμασία εκδηλώσεων / ημερίδων / συνεδρίων και η συμβολή στην αξιολόγηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων των υπολοίπων επιτροπών.

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2024 www.elipyka.org – created by: Pinged_