Επιτροπή επικοινωνίας

Ο ρόλος της Επιτροπής Επικοινωνίας του ΕΛΙΠΥΚΑ είναι ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της δημόσιας εικόνας του Ινστιτούτου.
Συγκεκριμένα στις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • η ενημέρωση των μέσων επικοινωνίας, έντυπων και ηλεκτρονικών, για τα θέματα ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας και τις δραστηριότητές του
  • η προετοιμασία εκδηλώσεων / ημερίδων / συνεδρίων και λοιπών δραστηριοτήτων
  • η συμβολή στην αξιολόγηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων των υπολοίπων επιτροπών

Σκοπός της επιτροπής είναι η ανάδειξη και προβολή του έργου του Ινστιτούτου. Οι ενέργειες της επιτροπής επικοινωνίας εγκρίνονται από το ΔΣ του Ινστιτούτου.

Γραφτείτε στο newsletter μας:

ΕΛΙΠΥΚΑ

Σωρού 22, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125
Τηλ.: +30 210 300 7554
Εmail: [email protected]

μέλος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Πυροπροστασίας της Ευρώπης

    © 2020 www.elipyka.org – created by: Pinged_